Book
Multiple languages

De mooiste Japanse haiku's : Bashô, Buson, Issa, Shiki. [1]

Matsuo Bashō (author), Yosa Buson (author), Germain Droogenbroodt (translator)

De mooiste Japanse haiku's : Bashô, Buson, Issa, Shiki. [1]

In series:
Point; 64
Title
De mooiste Japanse haiku's : Bashô, Buson, Issa, Shiki. [1] / Basho, Buson, Issa ... [et al.] ; herdichting Germain Droogenbroodt
Author
Matsuo Bashō Yosa Buson Issa
Translator
Germain Droogenbroodt
Language
Multiple languages
Publisher
Lennik: Point, 2003
153 p. : ill.
Note
Gedichten in het Japns naast Nederlandse vertaling
ISBN
90-71152-83-9

Reviews

Zelfs in Kyoto / verlang ik naar Kyoto / als de koekoek roept" -- Basho's beroemde vers mag niet ontbreken in de anthologie die Germain Droogenbroodt samenstelde onder de arbitraire titel De mooiste Japanse haiku's. Na zijn herdichting van Japanse kwatrijnen van Kazuyosi Ikeda heeft de man kennelijk de smaak te pakken en verzamelde hij verzen van Japans grootste haikumeesters Matsuo Basho, Yosa Buson, Kobayashi Issa en Masaoka Shiki en herdichtte ze voor het Nederlandstalige publiek.

Net als hij eerder probeerde Koreaanse, Libanese (Fuad Rifka), Poolse (Czeslaw Milosz) of IJslandse auteurs als Stefán Hördur Grímsson dichter bij ons te brengen via zijn uitgeverij Point (POetry INternational), doet hij nu een verdienstelijke poging de ikonen van de Japanse haikukunst een plaats te geven in het collectieve bewustzijn van zijn lezers.

In een korte inleiding geeft hij in kort bestek een beeld van de gekozen schrijvers en legt hij uit wat er zo specifiek is aan de haiku…Read more
De auteur/vertaler noemt zijn vertalingen 'herdichtingen' vanwege de grote afstand tussen de oorspronkelijke taal en de onze; hij heeft hiervoor gekozen omdat hij noodzakelijkerwijze een grotere marge van vrijheid moest nemen opdat het origineel geen onrecht zou worden gedaan bij slechts woordelijk vertalen. In een korte inleiding schetst hij eveneens het ontstaan van de haiku in Japan (reeds in de 13e eeuw) en geeft hij een kort overzicht van de levensloop van de vier meesters van het genre. Het zijn de bekende vier wier werk in veel westerse talen, ook in de onze (bijvoorbeeld door Henri Kerlen) werd vertaald: Basho, Buson, Issa en Shiki. Aardig is dat nu in deze bundel tweederde der haiku vergezeld gaat van de oorspronkelijke tekst. Een verzameling dus (ruim 200) die studenten Japans zeker op prijs zullen stellen. Zij die het slechts met de eigen taal moeten doen, zullen vooral geraakt moeten worden door de poëtische kracht van de herdichting. Soms zijn er andere vertalingen beschi…Read more

About Matsuo Bashō

Matsuo Bashō, (松尾 芭蕉, 1644 – November 28, 1694) born Matsuo Kinsaku, (松尾 金作) then Matsuo Chūemon Munefusa, (松尾 忠右衛門 宗房) was the most famous poet of the Edo period in Japan. During his lifetime, Bashō was recognized for his works in the collaborative haikai no renga form; today, after centuries of commentary, he is recognized as the greatest master of haiku (then called hokku). He is also well known for his travel essays beginning with Records of a Weather-Exposed Skeleton (1684), written after his journey west to Kyoto and Nara. Matsuo Bashō's poetry is internationally renowned, and, in Japan, many o…Read more on Wikipedia