Book
Dutch
Boer Koen gaat naar de dijk. De beek is net een zee. AVI-M3. Vanaf ca. 6 jaar..
Reading level
AVI 1, AVI M3
Title
Boer Koen
Author
Martine Letterie
Illustrator
Marjolein Krijger
Language
Dutch
Publisher
Tilburg: Zwijsen, 2006
19 p. : ill.
ISBN
9789027675903

Reviews

Boer Koen komt in gevaar als de beek overstroomt. Eerste leesboekje met vrolijke afbeeldingen. De met kleur omkaderde illustraties laten de beschreven scènes zien; tekst en beeld sluiten niet overal goed op elkaar aan. Zwarte contourlijnen zorgen voor herkenbare figuren. Uit de illustraties blijkt niet waar de dijk precies is, bovendien is het verschil tussen de beek en de zee ook niet erg duidelijk. Onder de illustraties staan vier tot zes korte zinnen met een beperkt aantal eenlettergrepige woorden. Grote, schreefloze letter, geen hoofdletters, wel interpunctie. Deel uit de serie 'Maantjes'*, leesboekjes die aansluiten bij de 12 kernen van de methode Veilig leren lezen (tweede maanversie, 2003); de boekjes kunnen ook gebruikt worden naast de eerste maanversie (1991). Na ongeveer tien weken leesonderwijs met deze leesmethode kunnen de kinderen dit boekje zelfstandig lezen, omdat dezelfde globaalwoorden en andere bekende woordjes worden gebruikt als uit de methode, AVI-M3. Vanaf ca. 6…Read more

Suggestions