Book
Dutch

Hier harder slaan ! : een verhaal over pesten

Marijke Bisschop (author), Tine Vercruysse (illustrator), Detty Verreydt (author)
Target audience:
9-11 years and up
Verteld wordt hoe erg pesten kan zijn en wat je er aan kunt doen. Met veel zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 10 jaar.
Subject
Pesten
Title
Hier harder slaan ! : een verhaal over pesten / M. Bisschop, D. Verreydt ; ill. Tine Vercruysse
Author
Marijke Bisschop Detty Verreydt
Illustrator
Tine Vercruysse
Language
Dutch
Publisher
Averbode: Averbode, 2000
40 p. : ill.
ISBN
90-317-1610-3

Reviews

Dit boekje over pesten verschijnt in de reeks 'Sociale vaardigheden'. De verschillende hoofdpersonen worden duidelijk voorgesteld. Hun ideeën over het pestgedrag en de oplossing ervan worden helder omschreven en zijn goed te volgen. Bovendien bevat het boek een stevige spanningsboog, waardoor de lezer echt meeleeft met het slachtoffer en zijn vriend die koortsachtig naar een oplossing zoekt en deze uiteindelijk ook vindt.

Het idee is van Marijke Bisschop, een kinderpsychologe die veel werkt met slachtoffertjes van pestgedrag. Kinderen, zowel de slachtoffers als de pestkoppen, kunnen zich herkennen in dit verhaal en krijgen elementen aangereikt om het pestprobleem beter te begrijpen. Bisschop is ervan overtuigd dat kinderen die het pestprobleem begrijpen zelf tot een oplossing kunnen komen. Soms hebben ze daar wel de hulp van volwassenen bij nodig, ze moeten zich zeker gesteund weten door volwassenen die ze vertrouwen. De vele didactische tips op het einde van het boek maken he…Read more
Deel uit de reeks Sociale vaardigheden waarin nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan het fenomeen pesten en alles wat daarmee samenhangt. Het verhaal wordt gezien door de ogen van Simon. Simon is een meeloper. Hij volgt klasgenoot Frank, die veelal de veroorzaker is van pestgedrag richting Mark. Inhoudelijk is het verhaal niet echt spannend of meeslepend: de verwikkelingen blijven wat afstandelijk. Het verhaal, dat een open einde kent, is vooral een voertuig om het pestproces, met inbegrip van alle actoren, voor kinderen vanaf 10 jaar inzichtelijk te maken. Het verhaal biedt aanknopingspunten voor de aanpak van pestgedrag door ouders, leerkrachten en groepsleiders. De vormgeving valt op door soberheid en de eenvoudige zwart-witillustraties. Het boek eindigt met tips, ideeën en nuttige adressen voor gebruikers en slachtoffers (alleen voor België). De auteurs en medewerkers hebben als ouder, psychologe en/of leraar te maken gehad met de behandelde problematiek en streven ernaar kindere…Read more