Book
Dutch

Sprong in de leegte

Lydia Rood (author)
+1
Sprong in de leegte
×
Sprong in de leegte Sprong in de leegte

Sprong in de leegte

Target audience:
15 years and up
Een zestienjarige eenzame, sensitieve, eigenwijze en hoogbegaafde puber schrijft als geheim dagboek op aansporen van een oude, bevriende man een mix van herinneringen, associaties en dromen over haar bijzondere leven tot nu toe. Vanaf ca. 15 jaar.
Subject
Identiteit, Schuld
Title
Sprong in de leegte
Author
Lydia Rood
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Leopold, 2006-2005
232 p.
ISBN
90-258-4648-3

Reviews

In Sprong in de leegte lezen we het verhaal van de 16-jarige Cornélie, die dit zgn. zelf zou geschreven hebben in een soort van dagboek. Dit op aanraden van de oude Sal, met wie ze lange gespreken voert over hun beider verleden. Om het allemaal nog echter te doen lijken gebruikt de schrijfster aan het eind een niet geheel originele truc: ze beweert dat ze de oude Sal zelf ontmoet heeft en Cornélie's boek of manuscript van hem heeft gekregen.

Cornélie, of Cor, wijdt de lezer maar heel mondjesmaat in in haar verleden. Wat we te lezen krijgen zijn tal van verhalen en schijnbare anekdotes, de lezer moet vooral tussen de lijnen zelf enkele rode draden vinden. Zo blijkt Cor een hoogbegaafd kind te zijn, maar dat woord zelf valt niet één keer in het boek. Cors ouders en leerkrachten weten hiermee niet om te gaan. Daarnaast wordt er ook vaag gesuggereerd dat Cor over een vermogen beschikt waarmee ze soms de gedachten van anderen kan lezen of voorspellen. Dan zijn er de scènes wa…Read more
Dit boek bevat als geheim dagboek de memoires van de zestienjarige Cornélie. Ze is eenzaam, sensitief, eigenzinnig en hoogbegaafd. Vrienden heeft ze nooit gehad en haar ouders zijn vrij afstandelijk. Alleen de band met haar jongere zusje Elsa heeft een intiemer karakter. Cornélie verveelt zich mateloos op school en begint te spijbelen. Ze zoekt spanning bij haar loverboy Rachid, bij een groepje skaters en zelfs bij een rondtrekkend circus. Ze raakt bevriend met de oude, aan een kampsyndroom lijdende Salomon Kats. Hij stimuleert haar op een gegeven moment om haar ervaringen op te schrijven. Dat doet ze in vele fragmenten en anekdotes vol met herinneringen, associaties en dromen uit haar leven tot nu toe. Deze dynamische verhaalvorm vergt van de lezer de nodige concentratie en literaire ervaring. De beschrijving vanuit de ik-figuur zorgt ervoor dat je in de huid kruipt van Cornélie en meegaat in haar gevoelsleven en gedachtewereld. Beeldspraak zoals 'de tijd werd koude stroop' bouwt mee…Read more

Sprong in de leegte

Cornélie – in het dagelijkse leven gemakshalve ‘Cor’ – heeft niet alleen een ongewone naam, zij is ook een ongewoon meisje, een echt buitenbeentje. Op haar iets jongere zusje Elsa na is er niemand bij wie zij zichzelf kan zijn. Iedereen is een beetje bang van haar. Zij is energiek en houdt van uitdagingen. Als kind heeft zij het zelf niet door – denkt zelfs dat zij dommer of trager is dan de anderen, omdat zij voortdurend op de vingers getikt en gestraft wordt – maar zij is hoogbegaafd. Leeftijdgenootjes denken dat zij gek is, leerkrachten menen dat zij hen voor schut wil zetten. Haar ouders weten wel beter, maar hun grootste bekommernis betreft Elsa, die volgens hen te veel opkijkt naar haar zus. Cor denkt na over zaken waarvan anderen het bestaan niet eens kennen. ‘Zwarte gaten’ bijvoorbeeld, of de theoretische mogelijkheid van tijdreizen. “Over zulke dingen zou ik wel eens willen praten alsof het gewone dingen zijn. Ik doe toch ook de hele dag of ik kleren en jongens normale gespre…Read more