Book
Dutch

Een vuurspuwend monster(tje) : pesten anders bekeken !

Luk Depondt (author), Tine Vercruysse (illustrator)

Een vuurspuwend monster(tje) : pesten anders bekeken !

Target audience:
6-8 years and up
Aan de hand van enkele verhalen en gedichten wordt verteld wat er allemaal gebeurt als je wordt gepest of als je zelf andere kinderen treitert. - Ook wordt informatie en advies aan ouders gegeven. - 7 jaar e.o.
Subject
Pesten
Title
Een vuurspuwend monster(tje) : pesten anders bekeken ! / Luk Depondt ; ill. Tine Vercruysse
Author
Luk Depondt
Illustrator
Tine Vercruysse
Language
Dutch
Publisher
Mechelen: Bakermat, 1999
64 p. : ill.
ISBN
90-5461-253-3

Reviews

De VZW 'Jeugd & Vrede' stelde een eigenzinnig boekje samen waarin pesten anders wordt bekeken. Met 'anders' bedoelt de VZW het samengaan van literatuur en educatie. Men richt zich bewust tot een jong en een ouder publiek. Je kan dit probleem immers niet in je eentje oplossen. Het eerste deel van het boek is bedoeld als lees- en/of voorleesboek voor kinderen tussen vijf en negen jaar. Die worden in de verschillende verhalen geconfronteerd met een probleem waarmee ze zich kunnen identificeren of waarmee ze vroeg of laat te maken krijgen. Die confrontatie verloopt op een manier die voor de jonge lezer bijzonder herkenbaar is. In verschillende verhaalgenres (naast het klassieke verhaal zijn dat de fabel, het sprookje, het gedicht en zelfs de strip) wordt het pestprobleem namelijk telkens vanuit een andere invalshoek bekeken. Hierdoor leert het kind wat 'pesten' is, waarom men begint te pesten, maar vooral hoe het kan voorkomen om gepest te worden. Door voor zichzelf op te komen bv. (zoals…Read more
In dit boek, dat een combinatie is van een informatief boek, een (voor)leesboek en een prentenboek, staat pestgedrag centraal. Aan de hand van een fabel, een sprookje, twee gedichten enzovoort wordt aandacht besteed aan pesten om aan kinderen duidelijk te maken wat daar allemaal mee wordt bedoeld. Door dat gedrag steeds van een andere kant te belichten, kan dat pestgedrag bespreekbaar gemaakt worden. De teksten zijn niet moeilijk en geschikt voor kinderen van de middenbouw basisschool (6-9 jaar). Het boek maakt onderdeel uit van een pakket dat kan worden aangevuld met een miniboekje voor kinderen en een vormingsmap voor leerkrachten en ouders. Het leuke en zeer afwisselend uitgevoerde boek bevat veel gekleurde illustraties. Achterin staat een extra hoofdstuk voor ouders met informatie over pesten en tips hoe dit boek het beste tot zijn recht komt. Met gekleurde tekeningen.