Book
Dutch

Blauw voor Leonore

+1
Blauw voor Leonore
×
Blauw voor Leonore Blauw voor Leonore

Blauw voor Leonore

Target audience:
9-11 years and up

Reviews

Echt vrolijk worden we zelden van de boeken van Linda Van Mieghem. Pesten, onderdrukking of eenzaamheid zijn de thema’s die de revue passeren. Ook Blauw voor Leonore behandelt een zwaar onderwerp, namelijk de verdwijning en vermoedelijke dood van een jong meisje. Wie de achterflap niet heeft gelezen, wordt hiervoor beloond met een zweem aan spanning. Na dertien bladzijden stapelt het aantal vragen zich op voor de lezer: Waarom doet Esmeralda’s moeder zo kort tegen haar? Wie is Leonore en wat is er met haar gebeurd? Aangezien het geen detective is, wordt de spanningsboog in het volgende hoofdstuk al meteen gekelderd door een flashback die toont wat er is gebeurd. Leonore ging met een rubberbootje op zee en het vaartuig spoelde een dag later terug aan op het strand, zonder passagier. Esmeralda weigert onder ogen te zien dat haar zus dood is en maakt een oude vrouw wijs dat haar zus aan een sportschool in Spanje studeert om zelf de waarheid niet onder ogen te moeten zien.
Va…Read more
De 11-jarige Esmeralda voelt zich schuldig over de dood van haar jongere zus Leonore, omdat ze niet heeft voorkomen dat Leonore de zee opdreef in een rubberbootje. Ook heeft Esmeralda er veel moeite mee om te aanvaarden dat haar zusje dood is. Daarom stelt ze zich Leonore voor als een zeemeermin aan wie ze vervolgens brieven schrijft. Voor Julie, de vrouw met wie Esmeralda schelpen zoekt, verzint ze weer een andere Leonore. Omdat Esmeralda met haar gevoelens niet bij haar intens verdrietige moeder terecht kan, loopt ze uiteindelijk weg van huis. Een mooi, soms wat filosofisch boek over rouwen en afscheid nemen. In korte, vlot leesbare hoofdstukken, waarin de brieven aan Leonore schuingedrukt zijn, worden het schuldgevoel, het verdriet, de boosheid en de eenzaamheid van Esmeralda geloofwaardig beschreven. Vriend Alex, van wie Esmeralda het blauwe boekje krijgt waarin ze de brieven schrijft, is wel wat wijs voor zijn leeftijd. Mooi weergegeven is de sfeer in het kustdorp, aan het strand…Read more

Blauw voor Leonore

Esmeralda’s twee jaar jongere zus, Leonore, is verdwenen toen ze met een rubberbootje op zee voer. Vader, moeder, Esmeralda proberen heel verschillend dit trauma te verwerken. Ze voelen zich alle drie schuldig. En Esmeralda voelt zich heel alleen met haar gevoelens. Alleen bij Alex, een klasgenoot, kan ze hierover iets kwijt. Hij geeft haar een blauw boekje om haar gedachten in neer te schrijven en brieven aan haar zus. Blauw is/was de lievelingskleur van Leonore. Esmeralda is dan ook heel gefixeerd op die kleur. Ze probeert haar zus levend te houden en fantaseert over haar als een zeemeermin. Maar toch weet ze met zichzelf geen blijf en loopt ze weg van huis, langs de blauwe kust …
Het boekje kent wel een hoopvol einde. In een mooie eindscène neemt een blauwe vlieger de brieven aan zeemeermin-Eleonore mee naar de zee …
Een ingetogen verhaal over de dood van een geliefd iemand en wat dat met de achtergebleven familieleden doet. Je herkent de verschillende stadia van het ro…Read more