Book
Dutch

Bloemen op de muur

+1
Bloemen op de muur
×
Bloemen op de muur Bloemen op de muur

Bloemen op de muur

Target audience:
12-14 years and up
Title
Bloemen op de muur
Author
Kristien Dieltiens
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Clavis, 2003
208 p.
ISBN
90-448-0066-3

Reviews

Kristien Dieltiens schrijft jeugdroman tegen kansarmoede

Uitgeverij Clavis en Welzijnszorg vzw hebben mekaar gevonden in een jeugdboekenproject dat jonge lezers van klein tot groot op een niet-betuttelende manier confronteert met kansarmoede. De Brugse jeugdauteur Kristien Dieltiens schreef Bloemen op de muur, een pakkend verhaal voor de rijpe tiener.

Ook Mieke Vogels, fel bezig met deze materie, las Dieltiens' verhaal over de ,,arme'' Sandy en de ,,rijke'' Alexander, een verhaal waarvan veel details haar herinnerden aan haar jeugdjaren. Of de roman iets zal veranderen aan de verontrustende Vlaamse cijfers van 5 procent kansarmoede en steeds meer gezinnen met steeds meer schulden is twijfelachtig. Ze vindt wel dat het boek ,,de armen een stem geeft'' . Ze hoopt dat de Sandy's van morgen evenveel kansen zullen hebben als de Alexanders van vandaag''.

,,Kristien, je hebt je stevig ingewerkt in de problematiek.'' Kristien Dieltiens: ,,En daarbij kwam ik tot de verbijsterende gedachte dat elke beginsituatie vertrekt van de idee dat armoede moet overwonnen worden. In deze wereld is het beter als je geld en bezittingen hebt. Onbewust vinden we dat iemand die minder heeft en minder doet, ook minder is.''

,,Het boek vermijdt de clichés over rijk en arm.'' ,,Ik beschrijf in ,,Bloemen'' niet alleen de tegenstelling tussen bei…Read more

Dit verhaal over kansarmoede, geschreven in het kader van Welzijnszorg, kreeg een voorwoord van de vorige minister van Gelijke Kansen en een nawoord van de Kinderrechtencommissaris. Een boek met een duidelijke missie en dat zag ik niet direct als een leesuitnodiging. Maar die reserves heb ik vlug laten varen.

Centraal in dit verhaal staat Sandy, een derdejaars BSO-leerling. Eigenlijk is ze een verstandige meid met aanleg voor tekenen en schilderen, zodat ze volgens de leerkracht plastische opvoeding beter naar een kunstrichting zou overstappen. Maar de rampzalige en stuurloze toestand thuis laat zo'n kans niet toe. Er is daar een werkloze vader, een moeder die het grote gezin van zes kinderen absoluut niet aankan, het geld van het begin van de maand dat naar drank en totaal verkeerde dingen uit catalogi gaat, een dementerende vava die omwille van zijn pensioentje bij hen woont... Sandy blijkt daar de enige met rijpheid en normaal gedrag die met realisme het extreme struisvogelg…Read more
Sandy is een 'ypsilongriet': ze woont in een achterstandswijk, waar de namen van de kinderen vaak eindigen op een y. Een belangrijke en ook onzeker makende vraag voor haar is of ze een betere maatschappelijke positie wil bereiken of dat ze trouw blijft aan het armoedige bestaan dat ze kent (en dat ze met volharding probeert te verbeteren). Aanvankelijk lijkt de ellende in het gezin duidelijk en enigszins zwartwit. Na verloop van tijd blijkt, dat er veel nuances in de omgang tussen de gezinsleden zijn. Die nuances maken ook Sandy's gehechtheid aan haar familie begrijpelijk. De wederzijdse aantrekkingskracht tussen haar en een jongen uit de betere kringen verbindt de twee werelden niet, maar zet ze apart. De titel verwijst naar een schilderij en naar de mooie en verzorgde leefomgeving van welgestelden. Het boek biedt goede mogelijkheden om over armoede in onze samenleving na te denken en te praten. Samen met 'Kermis voor Sam' van Bertie Elias (prentenboek) en 'Een meisje van karton' va…Read more

About Kristien Dieltiens

Kristien Dieltiens (born 27 September 1954) is a Flemish author.

Career

Dieltiens made her debut in 1997 with De gouden bal. For her book Olrac (2000) she won the Prijs van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen in 2002.

For her 50th book Kelderkind Dieltiens won the Woutertje Pieterse Prijs in 2013. The book draws inspiration from the life of Kaspar Hauser, a German youth who claimed to have grown up in the total isolation of a darkened cell. In 2012, Dieltiens also won the West-Vlaamse Provinciale Prijs Letterkunde for this book and it was also nominated for a Boekenleeuw.

Awards

  • 2002: Prijs van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, Olrac
  • 2012: West-Vlaamse Provinciale Prijs Letterkunde, Kelderkind
  • 2013: Woutertje Pieterse Prijs, Kelderkind
  • 2014: Kleine Cervantes, Kelderkind
  • Read more on Wikipedia