Book
Dutch

De mensengenezer : roman

Koen Peeters (author)
+1
De mensengenezer : roman
×
De mensengenezer : roman De mensengenezer : roman

De mensengenezer : roman

Genre:
Remi, voorbestemd om in de Westhoek zijn vader als boer op te volgen, wordt achtervolgd door ontembare dromen en stemmen. De verhalen van zijn nonkel over de eerste wereldoorlog, een zwarte soldaat en een geest maken diepe indruk op hem. Hij wil andere horizonten opzoeken, treedt in bij de jezuïeten en volgt zijn hart naar Congo, waar hij door het Yaka-volk wordt beschouwd als revenant, een reïnca
Title
De mensengenezer : roman
Author
Koen Peeters
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: De Bezige Bij, 2017
318 p. : ill.
ISBN
9789023452362 (paperback)

Reviews

Een blanke, zwarter dan de zwarten

Roman. In De mensengenezer begeeft Koen Peeters zich tussen de linies van fictie en non-fictie. Deze onorthodoxe Congo-roman vol mystiek en magie drijft op de ritmiek van 'weggaan en terugkeren'.

Een schrijver en zijn schriftjes. Het lijkt een anachronisme, nu ook de hedendaagse auteur zijn ingevingen verwoed op zijn iPhone tikt of inspreekt. Maar ze bestaan nog, de behoedzame notulisten die zonder hun cahiers reddeloos verloren zijn.

Koen Peeters (°1959) is zo'n specimen. Voor hij écht aan het schrijven slaat, omsingelt hij zijn onderwerp met lijstjes, krabbels, aantekeningen en details, vastgelegd in stevige Muji-schriften. Tot het begint te krioelen en de losse woorden samenzweringen aangaan. 'Mijn schrijven lijkt mij soms (...) een vorm van meditatie. Als ik de diverse feiten uit mijn onderzoek met elkaar verbind zie ik beelden voor me. Eerst flakkerend als een oude film, maar stilaan, stap voor stap, zie ik mijn personages zelf converseren en hoef ik alleen nog hun lippen te lezen', staat er ergens in De mensengenezer.

De laatste jaren trad er bijna sluipenderwijs een kentering op in de rijk geschakeerde roman…Read more

De mensengenezer

Eerste zin. Het wezen, er bestaat misschien zoiets als het wezen van de Westhoek.

Remi is een boerenzoon uit de Westhoek die op het einde van de Tweede Wereldoorlog met een historisch schuldbewustzijn ter wereld komt. Van zijn op de boerderij inwonende oom Marcel hoort hij verhalen over die andere oorlog een paar decennia eerder, die de streek herleidde tot een gore poel vol modder en bloed, over de honderdduizenden doden en over die zwarte soldaat die beweerde dat je ‘carabouya’ moest zeggen wanneer je een nachtmerrie had. Wanneer een jezuïet een voordracht komt geven, weet Remi wat hem te doen staat: hij moet de wereld repareren en een mensengenezer worden. ‘Wie heeft jou zo gestraft?’ zegt zijn moeder wanneer hij die avond aankondigt dat hij ook jezuïet wil worden.

In een parallelle verhaallijn laat Koen Peeters in De mensengenezer een jaar of zestig later de verteller op zoek gaan naar het levensverhaal van Remi. In feite was die niet zo gelovig, ontdekt hij algauw. Niet God interesseerde hem, maar wel de…Read more

De intelligente boerenzoon Remi groeit op in De Westhoek in Vlaanderen bij de Franse grens. Hij wordt sterk beïnvloed door zijn gevoelige nonkel Marcel die de streek verdoemd noemt. Uit de aarde stijgt de geest van de talloze gevallen soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. De geest, ‘daimon’, is samengesteld uit overblijfselen van lichamen. ‘Uit zijn weggeschoten gezicht kijkt de geest ons aan.’ Het leed zou een antwoord moeten krijgen, wie of wat kan mensen genezen? Deze innerlijke roep doet Remi besluiten tot pijn van zijn familie zijn eigen weg te zoeken. Het verhaal wordt beurtelings verteld door Remi en zijn latere student, die diens leven onderzoekt. Deze komt steeds meer tot begrip en respect voor het ‘vreemde’ in Congo, dat aantrekt en een wonderbaarlijke werkelijkheid laat zien. ‘Het trauma bestond vooraf. Wat niet kan maar toch zo is’. Het verhaal is een onderzoek naar de eigen duistere raadsels, ‘intergenerationeel’, die van Remi in Congo een ‘revenant’ maken, een door de Yak…Read more

About Koen Peeters

Koen Peeters (Turnhout, 9 March 1959) is a Belgian writer. He was shortlisted for the Libris Literature Prize for his book the Great European Novel which has since been translated into multiple languages. He received the Ferdinand Bordewijk Prize in 2010 for De bloemen. In 2017 he received the ECI Literature Prize for De mensengenezer.

References

  • Profile at the Digital library for Dutch literature


Read more on Wikipedia