Book
Dutch

Frank, of Hoe je vrienden vindt

Klaus Kordon (author)

Frank, of Hoe je vrienden vindt

Target audience:
12-14 years and up
Frank, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Berlijn is geboren, ervaart dat het leven in Duitsland vlak na de oorlog nog steeds hard is, maar gelukkig heeft hij vrienden die hem steunen.
Subject
Berlijn, Vriendschap
Title
Frank, of Hoe je vrienden vindt
Author
Klaus Kordon
Language
Dutch
Original language
German
Original title
Frank, oder Wie man Freunde findet
Publisher
Houten: Van Holkema & Warendorf, 2000
384 p.
ISBN
90-269-9273-4

Reviews

Meervoudig Zilveren Griffel-winnaar Klaus Kordon toonde zich al in heel wat verhalen een uitstekend en boeiend verteller van belangrijke episodes uit de Duitse geschiedenis. In Frank, of Hoe je vrienden vindt beschrijft hij de lotgevallen van een zekere Frank ten tijde van de Koude Oorlog. Concreet vertelt hij hoe Frank sinds zijn zevende (van 1950 tot 1956) in barre omstandigheden probeert te overleven. De plaats van het gebeuren is (zoals vaker in Kordons verhalen) de metropool Berlijn, meer bepaald De Gezellige Hoek, het café dat Franks moeder sinds de dood van haar man in haar eentje runt. Met het feit dat ze op een dag besluit om te her trouwen, kan Frank nog enigszins leven. Maar het verdriet om zijn broer Burkie die van de ene op de andere dag ziek wordt en sterft, gaat nooit over. Hier eindigt dan het eerste deel.


In een tweede deel beschrijft Kordon hoe de achtergebleven Frank nieuwe vrienden zoekt en vindt. Die zoektocht plaatst hij tegen de achtergrond v…Read more
In drie delen ("Broer en vriend", "Dagen als jaren" en "Iemand alsFrank"*) worden twee verhaallijnen op uiterst vernuftige wijze met elkaar verweven. Enerzijds is er het verhaal van Berlijn (weldra Oost-Berlijn) en de Duitse geschiedenis (weldra Oost-Duitse) in de periode direct na de Tweede Wereldoorlog en anderzijds het verhaal van Frank die in deze periode opgroeit en ondanks het voortdurende verdriet waarmee hij geconfronteerd wordt, op de been probeert te blijven. Frank is een dromer die steeds meer alleen komt te staan: hij verliest zijn broer en boezemvriend Burkie; zijn moeder, die in haar eentje een café runt, wordt ernstig ziek en sterft; ook zijn lievelingstante Lucie komt te overlijden zodat Frank gedwongen is op te groeien in het huis waarin zijn inhalige stiefvader Willie nu de scepter zwaait. Er is veel gedetailleerde aandacht voor het leven van alledag en voor het gevoelsleven van de opgroeiende jongen. Het leven van Frank wordt in drie episodes verteld: in 1950 is hij…Read more