Book
Dutch

Waar is de grens : omgaan met gedragsproblemen bij kinderen

Karl Baert (author), Frieda Goorix (author), Katrijn Van Acker (author)
+1
Waar is de grens : omgaan met gedragsproblemen bij kinderen
×
Waar is de grens : omgaan met gedragsproblemen bij kinderen Waar is de grens : omgaan met gedragsproblemen bij kinderen

Waar is de grens : omgaan met gedragsproblemen bij kinderen

Praktische gids voor ouders, opvoeders en leerkrachten.
Title
Waar is de grens : omgaan met gedragsproblemen bij kinderen
Author
Karl Baert Frieda Goorix Katrijn Van Acker Lien Van Driessche
Language
Dutch
Publisher
Tielt: Lannoo, 2009
146 p. : ill.
ISBN
9789020983067

Reviews

Deze uitgave uit de reeks opvoedingsboeken van uitgeverij Lannoo beschrijft wat kan worden beschouwd als ernstig probleemgedrag, en wat de oorzaken en de mogelijke aanpak zijn. De auteurs zijn allevier ervaringsdeskundigen uit het onderwijs.

Uit die praktijk en uit onderzoek blijkt dat opstandig en moeilijk gedrag voorkomt bij vijf tot tien procent van de kinderen. In de regel is probleemgedrag uitzonderlijk en occasioneel, maar soms is er sprake van dieperliggende oorzaken. Natuurlijk hoort ongewenst gedrag bij het opgroeien. Ageren tegen gezag, in zekere mate opstandig zijn, is een onontbeerlijke stap naar een gezonde volwassenheid.

Aandacht voor oppositioneel opstandig gedrag (ODD) en antisociale gedragsstoornissen (CD) is volgens de auteurs noodzakelijk, aangezien ze in een aantal gevallen leiden tot delinquent gedrag. Hetzelfde geldt voor heel wat andere ontwikkelingsstoornissen, met de nuancering dat ODD en CD niet uitzichtloos zijn. Het geloof van de auteurs in …Read more
Dit boek, dat geschreven werd door vier ervaringsdeskundigen uit het Vlaamse onderwijs, wil een praktische leidraad zijn bij het omgaan met kinderen met gedragsproblemen. In drie hoofdstukken worden het probleemgedrag, de diagnose en de interventiemogelijkheden in kaart gebracht. Na een woord vooraf waarin de orthopedagogische uitgangspunten worden geschetst, volgt een algemene beschrijving van wat als ernstig probleemgedrag kan worden beschouwd. Daarnaast wordt ook ingegaan op de mogelijke oorzaken en het voorkomen van gedragsstoornissen in combinatie met andere stoornissen. Vervolgens wordt een vijfstappenplan voorgesteld om de problemen aan te pakken. Een laatste deel benadrukt het belang van een groeibevorderend basisklimaat en doelmatig handelen. Als bijlage zijn er enkele praktische hulpmiddelen, zoals een 'beloningskaart', en achteraan volgt een bibliografie. Hoewel de uitleg vrij opsommend is en de richtlijnen af en toe nogal vrijblijvend zijn, biedt het geheel wel een goed ov…Read more