Book
Dutch

Als je kind NLD heeft : gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners

Other title Mijn kind heeft NLD

Karl Baert (author), Gudrun Vanderbeck (author)

Als je kind NLD heeft : gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners

Other title Mijn kind heeft NLD

Mensen met NLD (non-verbale leerstoornis) hebben moeite met waarnemen en voelen. Dit leidt tot leer- en concentratieproblemen en sociaal-emotionele problemen. Hoe ga je als ouder of leerkracht om met een kind met NLD?
Subject
NLD
Title
Als je kind NLD heeft : gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners
Other title
Mijn kind heeft NLD
Author
Karl Baert Gudrun Vanderbeck
Language
Dutch
Edition
Herw. en uitgebr. versie
Publisher
Tielt: Lannoo, 2005
166 p. : ill.
ISBN
90-209-6635-9

Reviews

NLD is een relatief jonge en weinig gekende leerstoornis. De Non-verbal Learning Disability of de niet-verbale leerstoornis is daarom niet minder ernstig. Vaak praten deze kinderen met de woordenschat van een volwassene, maar ze hebben wel enorme moeilijkheden met rekenen, begrijpend lezen, het oplossen van visueel-ruimtelijke problemen of vraagstukken. Nog typerend aan deze kinderen is dat ze enorm onhandig en houterig zijn en dat ze moeilijk kunnen omgaan met nieuwe situaties. Dit laatste brengt hen dan weer in sociale problemen. De complexiteit van de problematiek en daarmee de moeilijkheden bij het diagnosticeren worden onmiddellijk en op een heldere wijze in de inleiding en de eerste hoofdstukken van dit boek toegelicht.

In zeven hoofdstukken trachten de auteurs duidelijk te maken wat nu de kern van de zaak is en waar de grootste problemen zich situeren bij het verwerven en verwerken van informatie. De praktijkgerichtheid van het boek maakt dat het vlot leesbaar is en dat …Read more
De Non-verbal Learning Disability is een weinig bekende leerstoornis. De vlot pratende NLD-kinderen hebben grote moeilijkheden met rekenen, begrijpend lezen en het oplossen van visueel-ruimtelijke problemen. Ze zijn bovendien onhandig en houterig, en kunnen moeilijk omgaan met nieuwe situaties. Dit handboek, een herwerkte en uitgebreide versie van 'Mijn kind heeft NLD' (2005)*, schetst een helder beeld van deze stoornis, de kernproblemen en symptoomanalyses. De auteurs stellen strategieën voor om deze stoornis hanteerbaar te maken. Het gebruik van observatielijsten, concreet oefenmateriaal en tips om nieuwe materie aan te leren en/of te automatiseren, maakt het boek waardevol en zeer toegankelijk voor leerkrachten en ouders. De scheiding tussen thuis en school, met dan ook nog een opsplitsing in leeftijdscategorie, zorgt jammer genoeg voor enige overlapping en herhaling. Ook de vele, vaak triviale, praktijkvoorbeelden zijn soms minder interessant. Het boek sluit af met een hoofdstuk o…Read more