Book
Dutch

Positief opvoeden : inclusief de ontwikkeling van baby tot adolescent

Joost Devolder (author)
+1
Positief opvoeden : inclusief de ontwikkeling van baby tot adolescent
×
Positief opvoeden : inclusief de ontwikkeling van baby tot adolescent Positief opvoeden : inclusief de ontwikkeling van baby tot adolescent

Positief opvoeden : inclusief de ontwikkeling van baby tot adolescent

Positief opvoeden biedt zowel ouders, leerkrachten als opvoeders een ideaal concept. Het boek is opgevat als een combinatie van praktische opvoedingstips met een overzicht van de ontwikkelingsfase van baby tot en met adolescent. Kinderen maken het meest kans om uit te groeien tot gelukkige, weerbare en sociale volwassenen indien de omgeving hun vertrouwen schenkt en binnen een welbepaald kader in
Subject
Opvoeding
Title
Positief opvoeden : inclusief de ontwikkeling van baby tot adolescent
Author
Joost Devolder
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Garant, 2005
104 p.
ISBN
90-441-1817-X

Reviews

Joost Devolder is een psychopedagogisch begeleider in een pleeggezinnendienst, en heeft een specifieke aanpak uitgewerkt die hij in dit boekje uiteenzet. Het 'positief opvoeden' bestaat erin dat je je kinderen door dik en dun steunt, steeds interesse toont voor waar ze mee bezig zijn en op positieve wijze ingaat op hun ontwikkeling en problemen. Het vraagt aan de ouders om zich bewust te zijn van hun eigen gedrag vis-à-vis de jongeren en steeds even na te denken vooraleer te reageren op problematisch gedrag, bv. door het te kaderen binnen de ontwikkeling van het kind of de context van het gebeurde. Daarbij moet je in rekening brengen dat je kind geen 'kneedbal' is, dat er zoveel andere factoren en mensen meespelen in de opvoeding waar je als ouder geen controle of zeggenschap over hebt. Je merkt in deze inpak de invloed van de contextuele benadering, maar dat begrip, of andere vaktermen, gebruikt Devolder niet in dit voor het grote publiek bestemde boekje. De auteur zet zijn aanpak op…Read more
Het boek bestaat uit vier delen: een algemeen deel over opvoeden en de factoren die daar een rol bij spelen, opvoedingstips, omgaan met problemen en straffen en een beschrijving van ontwikkelingsfasen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit alles speelt zich af in 104 bladzijden. De onderdelen worden heel kort en bondig behandeld. Uitgangspunt is positief opvoeden, waarin het bieden van structuur en het geven van verantwoordelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn. Regels zijn belangrijk, maar niet om ze rigide te hanteren. De auteur heeft het regelmatig over gezag en macht. Hij nuanceert die begrippen en verklaart ze duidelijk. Ze worden gebruikt voor het geven van veiligheid en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Het streven naar bondigheid leidt soms tot onduidelijkheid tussen theorie en praktijk. Dat wordt ten dele ondervangen door het geven van praktische voorbeelden. Een bruikbaar boek voor iedereen die met opvoeden te maken heeft en zich kort wil oriënteren.