Book
Dutch
Informatie voor hulpverleners.
Title
Tics bij kinderen
Author
Jolande Van de Griendt Cara Verdellen
Language
Dutch
Edition
[2]
Publisher
Houten: LannooCampus, 2013
166 p. : ill.
ISBN
9789401404303 (paperback)

Reviews

In Tics bij kinderen trachten Jolande van de Griendt en Cara Verdellen klaarheid te brengen in de tics die kunnen voorkomen bij kinderen. Tics zijn ongewenste, plotselinge, vaak herhaalde bewegingen en/of geluiden. Volgens de auteurs zou zo wel eens één op de vijf tot tien kinderen last hebben van tics. Waar ze deze cijfers halen, is niet helemaal duidelijk. Onder de noemer tics heb je onder meer de gewone tics, de ticstoornissen en het gilles-de-la-tourettesyndroom.
Het boek is vrij logisch opgebouwd. Eerst leggen de auteurs uit wat tics zijn, welke soorten tics en ticstoornissen er bestaan en hoe de diagnose wordt gesteld. Vervolgens gaan ze op zoek naar mogelijke oorzaken en ten slotte bespreken ze de mogelijke behandelingen. Aan de hand van vele concrete voorbeelden en casussen wordt het voor de lezer wel duidelijk hoe tics zich kunnen uiten. De auteurs beweren dat tics vrij goed te onderscheiden zijn van bewegingsstoornissen en dat bij twijfel een arts dient te worden…Read more
In de reeks 'Kinderpsychologie in praktijk' wijden de auteurs hun aandacht op de ongeveer tien procent kinderen en jongeren die tics vertonen. Zij richten zich daarbij in het bijzonder op de een procent die een erge vorm van tics hebben die in de literatuur bekend is als het Gilles de la Tourette-syndroom. Complicerende factor bij het ongecoördineerd kreten slaken, schuttingstaal gebruiken en lichamelijke tics vertonen, is dat deze personen vaak nog bijkomende klachten en stoornissen vertonen, niet zelden in het autismespectrum gelegen. Vervangende schaamte is dan ook vaker aanwezig bij de ouders en/of broers en zussen dan bij de betrokkene zelf. De auteurs hebben zowel vanuit de literatuur als vanuit hun uitgebreide praktijkervaring een heel leesbaar boek geschreven voor de professionele hulpverlener van deze kinderen. Zij brengen de blijde boodschap dat dit storend gedrag door middel van goede zorg en begeleiding duidelijk te beïnvloeden is. Talrijke praktijkvoorbeelden met diverse …Read more