Book
Dutch

Het genie in de rattenval : historische roman

John Vermeulen (author)

Het genie in de rattenval : historische roman

In series:
Het levensverhaal van Leonardo da Vinci (1452-1519).
Title
Het genie in de rattenval : historische roman
Author
John Vermeulen
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Westerlo: Kramat, 2009
464 p.
ISBN
9789079552139

Reviews

John Vermeulen is verre van sant in eigen land, en dat is geheel ten onrechte. In zijn lange carrière schreef hij een 45-tal romans die in meerdere talen (waaronder het Japans) werden vertaald. Vooral in Duitsland en Zwitserland geniet hij erkenning en bekendheid voor De tuin der lusten, zijn historische roman rond de 16e-eeuwse schilder Hieronimus Bosch. De roerige periode van de renaissance is zijn romanterrein bij uitstek geworden. Zo ook met Het genie in de rattenval, een knappe en boeiende historische evocatie rond leven en werk van Leonardo da Vinci. Over deze geniale schilder en wetenschapper verschenen reeds talloze wetenschappelijke traktaten en schilderkunstige overzichten, maar relatief weinig is geweten over de mens achter zijn kunst en innovaties.

Vermeulen bewees eerder reeds met werken over historische figuren als Nostradamus, Brueghel en Mercator, dat hij beschikt over een bijzonder talent en technische vaardigheid om zich in te leven in zowel het…Read more
Alhoewel over het leven van Leonardo da Vinci tamelijk veel bekend is, is hij als persoon toch altijd min of meer een mysterie gebleven. Hij droeg daar zelf aan bij door zijn eigenzinnige schildersactiviteiten, zijn vreemdsoortige uitvindingen en zijn gecodeerde handschrift. Deze tot de verbeelding sprekende man is al vele malen een dankbaar onderwerp voor een historische roman geweest. Alhoewel het bijna onmogelijk lijkt, heeft de auteur een vrijwel nieuw beeld van Leonardo geschapen. Hij is erin geslaagd de karakterstructuur tot op het bot te ontleden en dat weer onder te brengen in een mens van vlees en bloed. Zijn artistieke ontwikkeling, zijn persoonlijke relaties, zijn verhouding tot God en de wereld, het komt allemaal even reëel en bijna alledaags over. Men kijkt mee over Leonardo's schouders en beleeft intens een voorbije en hier weer tot leven gewekte wereld. Een diepzinnig boek, al leest het als een avonturenroman. Feiten en fictie lopen naadloos en verantwoord in elkaar ove…Read more