Book
Dutch

De weg naar Jeruzalem

Jan Guillou (author)
Een jonge Zweed die in het klooster is opgegroeid, moet zich vanaf zijn zeventiende jaar zien te handhaven in de rauwe twaalfde-eeuwse ridderwereld.
Title
De weg naar Jeruzalem
Author
Jan Guillou 1944-
Language
Dutch
Original language
Swedish
Original title
Vagen till Jerusalem
Publisher
Houten: Van Holkema & Warendorf, 1999
352 p.
Note
Vormt samen met De tempelridder (dl. 2) en De terugkeer (dl. 3) een trilogie
ISBN
90-269-8177-5

Reviews


In Scandinavië, midden 12de eeuw, wordt Arn Magnusson geboren als tweede zoon van een invloedrijke familie. Zijn moeder Sigrid is een vooruitstrevende vrouw en tracht door de nieuwe kennis die monniken meebrachten naar Scandinavië, de macht van de familie te vergroten. Als op een dag Arn een diepe val maakt en levenloos blijft liggen, belooft Sigrid in haar wanhoop om Arn naar een klooster van de cisterciënzers te sturen als hij zou blijven leven. En zo geschiedde: de jongen wordt opgevoed door de intelligente Vader Henri en de vroegere tempelridder Vader Guilbert. Zijn talent en de uitstekende begeleiding maken van hem een uitzonderlijk wijs en diepgelovig man, maar tevens een geducht tegenstander in het gevecht.

Omdat Vader Henri ervan overtuigd is dat God met Arns redding een bedoeling heeft, houdt hij Arn niet binnen de muren van het klooster maar wordt hij als 17-jarige teruggestuurd naar zijn ouderlijk huis. Naïef en wereldvreemd als hij is door het jarenlange klo…Read more
Deze historische roman speelt zich af in middeleeuws Scandinavië, te midden van rivaliserende en konkelende grootgrondbezitters. De auteur herschept een harde wereld waarin het moeilijk is, een goed evenwicht te scheppen tussen wereldse belangen en geloofsplichten. Hij verwerkt veel couleur locale: landschap, klimatologische omstandigheden, dagelijks leven, gebruiken. Ter inlossing van een gelofte schenkt een rijk grootgrondbezittersechtpaar hun jongste zoon Arn aan de daar gevestigde cisterciënzer monniken. Arn ontwikkelt zich bij hen niet alleen tot een begaafd filosofisch en theologisch denker en kundig handwerksman, maar ook - dankzij een voormalig tempelridder - tot een uitstekend ruiter, zwaardvechter en boogschutter. Terug in de lekenwereld merkt hij dat daar heel andere criteria gelden voor wat goed en slecht is. Zo wordt hij het slachtoffer van intriges en jaloezie, wat hem komt te staan op twintig jaar boetedoening als tempelridder voor hij zijn geliefde mag trouwen. Dit is …Read more

About Jan Guillou

Jan Oskar Sverre Lucien Henri Guillou (Swedish pronunciation: [ˈjɑːn ɡɪˈjuː], French: [ɡiju]; born 17 January 1944) is a French-Swedish author and journalist. Guillou's fame in Sweden was established during his time as an investigative journalist, most notably in 1973 when he and co-reporter Peter Bratt exposed a secret and illegal intelligence organization in Sweden, Informationsbyrån (IB). He is still active within journalism as a column writer for the Swedish evening tabloid Aftonbladet. Among his books are a series of spy fiction novels about a spy named Carl Hamilton, and a trilogy(+) of historical fiction novels about a Knight Templar, Arn Magnusson. He is the owner of one of the largest publishing companies in Sweden, Piratförlaget (…Read more on Wikipedia