Book
Dutch

Bevroren kamers

Jan De Leeuw (author)
+1
Bevroren kamers
×
Bevroren kamers Bevroren kamers

Bevroren kamers

Target audience:
15 years and up
Jonas (15) zorgt voor zijn jongere zusje en neemt het werk van zijn overleden moeder, de gebrokenhartenspecialist Dr. Linda, over. Ondertussen probeert hij om te gaan met verlies en verliefdheid. Vanaf ca. 15 jaar.
Subject
Liefde
Title
Bevroren kamers
Author
Jan De Leeuw
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds/Infodok, 2009
112 p.
ISBN
9789059082946 (paperback)

Reviews

Sinds zijn debuut, Vederland in 2004, verwierf Jan De Leeuw op relatief korte tijd een geheel eigen stem in de Nederlandstalige adolescentenliteratuur. Zijn nog relatief bescheiden oeuvre bestaat uit beklijvende boeken, die de lezer na de intensieve leeservaring nog een tijdlang onder de huid zitten. De hoofdpersonages worden getekend als zoekende, zwervende zielen. Personages van vlees en bloed zijn het, jongeren met hun eigen twijfels en onzekerheden, die het ook niet allemaal weten. Geen ongewoon procedé in de adolescentenroman, ware het niet dat De Leeuw hun zoektocht en identiteitscrisis betekenisvol invult. Niet alleen inhoudelijk, maar ook stilistisch tekent zich een gestage evolutie af; sinds zijn tweede jeugdroman, Het Nachtland, experimenteert De Leeuw steeds frappanter met narratologische principes: vormexperimenten, unreliable narrators, psychologische intermezzo's, louterende queestes. Stuk voor stuk schragen ze de inhoudelijke rijkdom van De Leeuws s…Read more
Jonas (15) is de held in dit verhaal. Hij heeft de touwtjes in handen en neemt de rol over van de ontbrekende volwassenen in zijn leven. Zijn vader verblijft in een psychiatrische inrichting en zijn moeder heeft net zelfmoord gepleegd. Haar lijk probeert hij te verbergen om zo het gewone gezinsleven met zijn achtjarige zusje te kunnen verder zetten. Hij zorgt voor haar en neemt het werk over van zijn moeder, de gebrokenhartenspecialist Dr. Linda. De situaties die hieruit voortvloeien grenzen, ondanks alle dramatiek, vaak aan pure slapstick. Het verhaal begint met een rechtstreekse aanspreking van de lezer. Daarna geeft het verhaal langzaam en filmisch al zijn geheimen prijs in korte hoofdstukken, doorspekt met enkele brieven. Alle personages zijn herkenbaar en raak getypeerd. Als lezer hou je afwisselend je hart en je buik vast, van angst om het gebeuren of omdat je niet bijkomt van het lachen. De Vlaamse auteur (1968) won met vorig werk al een Boekenwelp en een Gouden Uil Jeugdlitera…Read more

Bevroren kamers

‘Bevroren kamers’ van Jan de Leeuw telt maar 112 pagina’s, maar toch is het onbegonnen werk om de plot van het boek samen te vatten. De Leeuws jongste roman is dan ook alles behalve een conventioneel verhaal. Afgaand op de informatie op de achterflap waar het decor en de spelers worden voorgesteld, zou de lezer (overigens onterecht) kunnen denken dat het gaat om een toneelstuk met in de hoofdrollen de vijftienjarige jongen Jonas en diens kleine zusje Sarah, maar over de inhoud van het stuk wordt niet veel prijsgegeven. De bizarre cover, die een ineengedoken naakte vrouw met rode stippellijnen op het lichaam laat zien, biedt al evenmin een houvast. Een wat onverwachte medespeler in het verhaal is de verteller, die in de eerste pagina’s van het boek een gesprek aangaat met de lezer. Ook verderop manifesteert de vertelinstantie zich nog enkele keren nadrukkelijk en stelt vragen over de richting die het verhaal uit moet, over de diepere betekenis ervan en over het verschil tussen de we…Read more