Book
English
Een beatnik vertelt de avonturen die hij met een vriend beleeft tijdens hun reizen van de oost- naar de westkust van de Verenigde Staten, waarbij zij constant op zoek zijn naar hun eigen identiteit en een doel in het leven.
Subject
Beatgeneration
Title
On the road
Author
Jack Kerouac
Language
English
Publisher
London: Penguin, 2000?
291 p.
ISBN
0-140-27415-4

Reviews

In de jaren vijftig maakte Amerika een periode door van grote materiële bloei, maar ook van een sterk politiek en sociaal conformisme; het was de tijd van McCarthy en de Koude Oorlog. Als reactie ontstond er een wijdverbreide, maar diffuse tegenbeweging. Onderdeel hiervan vormden de Beats, een groep schrijvers en dichters die een maatschappij predikten waarin individuele vrijheid en persoonlijke ervaring centraal stonden. Sleutelwoorden in hun werk waren jazz, seks en drugs. Jack Kerouac (1922-1969) wordt gezien als een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van deze stroming. Sal Paradise, hoofdpersoon van deze beroemde roman (1957), doet zijn persoonlijke ervaring vooral op door als een bezetene door Amerika te reizen. Literair gezien is het een zwak, vorm- en ideeënloos boek. Maar zijn gedrevenheid en vitaliteit maakten het buitengewoon geschikt om als symbool te dienen van alles wat de Amerikaanse jeugd duf en verkeerd vond aan haar land, en deze cultstatus heeft het boek …Read more

About Jack Kerouac

CC BY-SA 2.0 - Image by

Jean-Louis Lebris de Kérouac (; March 12, 1922 – October 21, 1969), often known as Jack Kerouac, was an American novelist of French Canadian ancestry, who, alongside William S. Burroughs and Allen Ginsberg, was a pioneer of the Beat Generation.

Raised in a French-speaking home in Lowell, Massachusetts, Kerouac “learned English at age six and spoke with a marked accent into his late teens.” During World War II, Kerouac served in the United States Merchant Marine; he completed his first novel during his service, though it would not be published until over forty years after his death. His first book to be published was The Town and the City, but he only achieved widespread fame and notoriety with the publication of his second novel, On the Road, in 1957. On the Road made Kerouac a beat icon, and he would publish twelve more novels during his life, in addition to numerous poetry volumes.

Kerouac …Read more on Wikipedia