Prozavertaling van de beide Oud-Griekse epische heldendichten.
Title
Ilias & Odyssee
Author
Homerus
Translator
M.A. Schwartz
Language
Dutch
Original language
Ancient Greek (to 1453)
Original title
Ilias en Odysseia
Publisher
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2018
680 p.
ISBN
9789025304164 (paperback)

Reviews

Uitgeverij Athenaeum houdt van M.A. Schwarz' Homerusvertaling en dat is de laatste jaren duidelijk geworden. Vier jaar na de stijlvolle jubileumuitgave, die nog steeds verkrijgbaar is, zijn de twee homerische epen alweer van een nieuw paperbackjasje voorzien. De Ilias en de Odyssee zijn ook afzonderlijk verschenen in de degelijke 'Salamander Klassiek'-pocketreeks. Nu uitgeverij Arbeiderspers de al even prestigieuze vertaling van H.J. de Roy van Zuydewijn wat laat doodbloeden, lijkt Schwarz meer dan ooit de logische keuze voor wie Homerus wil gaan lezen.

De verhalen zijn bekend. De Ilias vertelt 51 dagen uit het laatste jaar van de Trojaanse oorlog, de tijd tussen de ruzie om een meisje en de begrafenis van Hektor, vijand bij uitstek. De Odyssee is het kaderverhaal waarin de Griek Odysseus vertelt over zijn reis naar huis na de oorlog. Tijdloze verhalen door hun thema's: wrok en misnoegdheid in het eerste, listige intelligentie en trouw in het tweede …Read more
Verzorgde, inhoudelijk ongewijzigde herdruk van de bundeling van de bekende Homerus-vertalingen van Schwartz. Na een korte inleiding worden de Ilias (de verovering van Troje) en de Odyssee (de zwerftochten van Odysseus) volledig vertaald. De epische poëzie van Homerus (8ste eeuw v. Chr.) is omgezet in vlot leesbaar en mooi Nederlands proza. Bovendien is de vertaler erin geslaagd dicht bij de originele tekst te blijven, zodat ook de lezer die de Griekse tekst nooit gelezen heeft, een zeer goede indruk van de sfeer van dit grootse Griekse heldendicht krijgt. Kleine druk.

About Homerus

Homer (; Ancient Greek: Ὅμηρος [hómɛːros], Hómēros) was the presumed author of the Iliad and the Odyssey, two epic poems that are the foundational works of ancient Greek literature. The Iliad is set during the Trojan War, the ten-year siege of the city of Troy by a coalition of Greek kingdoms. It focuses on a quarrel between King Agamemnon and the warrior Achilles lasting a few weeks during the last year of the war. The Odyssey focuses on the ten-year journey home of Odysseus, king of Ithaca, after the fall of Troy. Many accounts of Homer's life circulated in classical antiquity, the most widespread being that he was a blind bard from Ionia, a region of central coastal Anatolia in present-day Turkey. Modern scholars consider these accounts legendary.

The Homeric Questio…Read more on Wikipedia