Book
Dutch

De monarchie en 'het einde van België' : een communautaire geschiedenis van Leopold I tot Albert II

De monarchie en 'het einde van België' : een communautaire geschiedenis van Leopold I tot Albert II

Over ons koningshuis en de langzame federalisering van het land Het Belgische communautaire debat wordt gevoed en gekruid met emoties die zich vertalen in nationalistische sentimenten, gedragingen en opvattingen: smalend doen om een Belgische vlag, geïrriteerd zijn als iemand de weg in het Frans vraagt, zich onbehaaglijk voelen als er leeuwenvlaggen in de buurt zijn... In de politieke analyses d
Title
De monarchie en 'het einde van België' : een communautaire geschiedenis van Leopold I tot Albert II
Author
Herman Van Goethem
Language
Dutch
Publisher
Tielt: Lannoo, 2008
255 p. : ill.
ISBN
9789020978261

Reviews

Dit actuele werk over de rol van de monarchie vanaf het ontstaan van België tot vandaag, reveleert dat het debat tussen de Vlaamse, Waalse en Brusselse gemeenschap, zowel vroeger als nu werd gevoed door opgeklopte emoties en gekunstelde mythes.

De vraag naar de leefbaarheid van België als staatkundige constructie loopt als een rode draad door het boek. Telkens keert de auteur terug tot basisvragen zoals "Wat is dat, een Vlaming?" en "Sinds wanneer plaatsen de Vlaamse en de Waalse beweging een opsplitsing van het land op hun politieke agenda?". De auteur peilt naar de concepten "Vlaanderen" en "Wallonië", gecreëerd door de taal en vage nationalistische noties, die evenwel uitgroeiden tot een wederzijds geadopteerde realiteit. De kern van zijn onderzoek concentreert zich voornamelijk rond de eerste drie koningen. Vooral met betrekking tot het optreden van Albert I en de tegenstelling tussen Vlaanderen en Wallonië gedurende de Eerste Wereldoorlog en de periode tussen de beide oorl…Read more
In dit werk bespreekt Herman Van Goethem, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen, de rol van de Belgische monarchie in het historische communautaire debat, van het ontstaan van het land tot nu. De vraag naar de leefbaarheid van België als staatkundige constructie loopt dan ook als een rode draad door het boek. De kern van het onderzoek concentreert zich rond de eerste drie koningen. Daarnaast worden onder andere de opeenvolgende taalwetgevingen, het nationaliteitenprobleem in België en de onderlinge relaties tussen de drie landsdelen op bevattelijke wijze geanalyseerd. In negen chronologische hoofdstukken wordt ingegaan op de visie en de houding van de Belgische vorsten in hun poging hun greep te behouden op de eenheid van het land. Na een gedetailleerde analyse volgt in de epiloog een diagnose van het 'zieke' België en waagt de auteur zich aan een toekomstprognose. Daarna volgen een bibliografie en eindnoten. Een must voor zowel kenners als leken met een interesse …Read more