Book
Dutch
'De allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie', zo bestempelde Willem Kloos Gorters bundel Verzen, die in 1890 verscheen. Herman Gorter werd de grootste dichter van zijn generatie en een ijkpunt voor de moderne poëzie van Leopold, Roland Holst, Marsman en Lucebert. Dichtregels als 'Zie je ik hou van je' en 'Gij staat zoo heel, heel stil' zijn inmiddels diep in ons na
Title
Verzen
Author
Herman Gorter
Afterword
Kees 't Hart
Language
Dutch
Edition
5
Publisher
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2010
126 p.
Note
De editie van 1890
ISBN
9789025367077 (hardback)

Reviews

In de mooie 'Perpetua'-reeks verscheen zopas een heruitgave van de legendarische bundel Verzen van Herman Gorter. Na het lange verhalende gedicht Mei staat Verzen in de literatuurgeschiedenis geboekstaafd als de belangrijkste bundel van de Tachtigergeneratie. Trefwoorden als 'sensitivisme' (het gebruik van alle zintuigen) en 'impressionisme' zijn daarbij nooit ver weg. Een aantal verzen uit de bundel heeft mettertijd ook een klassiek statuut verkregen: wie heeft op de middelbare school niet kennisgemaakt met 'Zie je ik hou van je' of ' Het was dien avond zoo stil'. Toch heeft dat beeld, hoe verantwoord het ook mag zijn, gaandeweg ons beeld op de poëzie van Gorter aanmerkelijk vertroebeld. Wie vandaag de Verzen uit 1890 leest, staat vooral versteld van de grote formele vrijheid die de dichter zich aanmat. Rijm wordt vrij gehanteerd, maar vooral de onregelmatige regellengte en de strofebouw zijn onderhevig aan verregaande ? en voor die tijd duidelijk revoluti…Read more
Heruitgave van Gorters 'Verzen' van 1890, een bundel die volgens velen een aantal van de mooiste liefdesgedichten bevat die er in het Nederlands geschreven zijn. Deze 'sensitivistische' gedichten, die bij hun verschijnen nauwelijks werden begrepen, lijken nu bij uitstek modern. In deze editie zijn het opstel en de aantekeningen van bezorger Enno Endt vervallen; in de plaats kwam een levendige uitleiding van Kees 't Hart (8 blz.); de tekst van de gedichten is ongewijzigd sinds de derde herziene druk, dus nog steeds in de oude spelling. Verzorgde uitgave met leeslint.

About Herman Gorter

Herman Gorter (26 November 1864, Wormerveer – 15 September 1927, Saint-Josse-ten-Noode, Brussels) was a Dutch poet and socialist. He was a leading member of the Tachtigers, a highly influential group of Dutch writers who worked together in Amsterdam in the 1880s, centered on De Nieuwe Gids (The New Guide).

Poetry

Gorter's first book, a 4,000 verse epic poem called Mei (May), sealed his reputation as a great writer upon its publication in 1889, and is regarded as the pinnacle of Dutch Impressionist literature.

Gorter rapidly followed this up with a book of short lyric poetry simply called Verzen (Verses) in 1890, which, after initial bad reviews, was equally hailed as a masterpiece.

Initially Gorter was oriented towards the philosophy of Spinoza, whose major work Ethica he translated from Latin into Dutch (published in 1895). At the end of t…Read more on Wikipedia