Book
Dutch

Werken met het enneagram : naar persoonlijk meesterschap en sociale intelligentie

Hanna Nathans (author)
+1
Werken met het enneagram : naar persoonlijk meesterschap en sociale intelligentie
×
Werken met het enneagram : naar persoonlijk meesterschap en sociale intelligentie Werken met het enneagram : naar persoonlijk meesterschap en sociale intelligentie

Werken met het enneagram : naar persoonlijk meesterschap en sociale intelligentie

In series:
Beschrijving van de mogelijkheden om de persoonlijkheidsleer te gebruiken als modern managementinstrument.
Subject
Enneagram
Title
Werken met het enneagram : naar persoonlijk meesterschap en sociale intelligentie
Author
Hanna Nathans
Language
Dutch
Publisher
Schiedam: Scriptum, 2000
293 p. : ill.
ISBN
90-5594-176-X

Reviews

Het enneagram is een eeuwenoud systeem van negen persoonlijkheidstypen. Ieder type heeft zijn sterkten en zwakten, men kan zo zichzelf en anderen leren kennen. Inzicht in het eigen type kan de zelfkennis bevorderen, inzicht in andermans enneagramtype is goed voor de sociale intelligentie. Dit boek beperkt zich niet tot deze persoonlijkheidsanalyse. Het gebruikt het enneagram als instrument om te werken aan de eigen ontwikkeling: basismotivaties, mentale modellen, emotionele programmaties worden belangrijker dan het gedrag. Door oefeningen en ontwikkelingsthema's bevordert men de transformatie van fixaties naar ideeën, van lagere naar hogere niveaus. Belangrijk is ook dat de wereldbeschouwelijke achtergronden van het enneagram en de praktische consequenties hiervan aan bod komen. Bruikbaar als zelfmanagement-instrument. [Willy De Block]
Met opmerkingen als 'Modern management vraagt om kennis van het enneagram' lijkt het alsof de Nederlandse schrijfster, psychologe, aura-lezeres en opleider in Zeist, gecertificeerd door Helen Palmer, vooral een eigen commerciële hoop uitspreekt, die op spiritueel gebied terugkomt in de subtitel die verwijst naar 'Persoonlijk Meesterschap'. Volgens haar transcendentiemodel is er uiteindelijk een optimaal zelfmanagement mogelijk dat het niet-objectieve wereldbeeld van het automatische gedrag losgelaten heeft. Therapeutisch en pedagogisch werkende professionals en gevorderde zelfonderzoekers zullen haar aanvulling, volgens de school van C. Naranjo, op de bestaande literatuur zeker serieus nemen. Deel 1 geeft ons de geschiedenis van de enneagram-diagnose en toepassingsgebieden, deel 2 geeft een uitgebreide (proces)beschrijving van de bekende negen typen, deel 3 geeft de wereldbeschouwelijke achtergrond aan die noodzakelijk is om met het enneagram te werken en deel 4 beschrijft het werken …Read more