Book
Dutch

Schijnbewegingen

Schijnbewegingen

In series:
Target audience:
15 years and up
De 16-jarige Adrian verdient in het 19e eeuwse Londen zijn brood als schildersmodel en prostitué, hetgeen tot conflicten leidt. Vanaf ca. 15 jaar.
Title
Schijnbewegingen
Author
Floortje Zwigtman
Language
Dutch
Publisher
Baarn: De Fontein, 2006
509 p.
ISBN
90-261-3103-8 90-261-3220-4 9789026132209

Reviews

Schijnbewegingen is een roman waar vorm en inhoud stevig in elkaar grijpen. Het verhaalritme is een bepalende factor die de perceptie van hoofdfiguur Adrian op grandioze wijze ondersteunt. Het verhaal begint traag, Adrian zit in een statische situatie met een baantje dat hem niet ligt. Hij weet niks over zichzelf. Als hij zich bewust wordt van zijn seksuele identiteit, schakelt het verhaal over naar een hogere versnelling, Adrian vecht met zichzelf, en dat gevecht dijt verder uit naarmate zijn wereld groter en zijn bestaan onzekerder wordt. Vanaf het ogenblik dat Adrian door een oude minnaar in de hogere kringen wordt geïntroduceerd krijgt het verhaal een meeslepend, bijna bedwelmend ritme. De gebeurtenissen stormen op de lezer af zoals ze op Adrian afstormen. En opeens als de rijkelui in de zomertijd het land verlaten, stolt het ritme weer. De verveling en uitzichtloosheid van Adrian worden voelbaar. Ergens in het boek zegt Adrian over Tales of mystery and imagination: …Read more
Historische jeugdroman die gesitueerd is in het Victoriaanse Londen van eind negentiende eeuw. Het verhaal speelt in 1894 en vertelt over het leven van Adrian Mayfield (16). Op 14-jarige leeftijd wist deze Oost-Londenaar reeds de kroeg van zijn ouders draaiende te houden, maar na het onafwendbare faillissement moet hij een saai baantje aanvaarden bij een kleermaker. Daar ontmoet hij Augustus Trops en die ontmoeting brengt een ommekeer. Adrian wordt geïntroduceerd in een kunstenaarskring en gaat werken als schildersmodel. Onder een andere naam verdient hij bij als mannelijke prostitué. Vanuit dat circuit raakt hij betrokken bij inbraak en afpersing. De auteur weet een levendig beeld te schetsen van Adrians wereld, daarbij aandacht gevend aan zijn innerlijke conflicten, zonder zijn opportunisme te verbloemen. De openlijk beschreven seksualiteit is expliciet, maar functioneel. Naast historische personen zet ze gefingeerde personages, die dankzij de bloemrijke beschrijvingen tot leven kom…Read more

Schijnbewegingen

‘Schijnbewegingen’ speelt zich af in Londen anno 1894. De zestienjarige volksjongen Adrian Mayfield maakt daar kennis met de ‘Purperen Hofhouding’, de artistieke, excentrieke, decadente entourage van Oscar Wilde. Adrian droomt van een zorgeloos leven in rijkdom en liefde, maar de werkelijkheid die hem ten deel valt, steekt schril af tegen die droom. Hij moet al zijn trots opzijzetten en zich prostitueren om niet te verhongeren. Toch houdt hij het hoofd rechtop. En er zijn best ook lichtpunten in zijn armoedig bestaan. Het poseren voor kunstschilder Vincent bevalt hem wel. De kunstschilder zelf laat hem ook niet onverschillig. Geleidelijk raakt hij met zichzelf in het reine over zijn homoseksualiteit, al beschouwt de wet het als een misdaad om die geaardheid ook in daden om te zetten. Het kunstenaarsmilieu uit het Victoriaanse Londen verwacht je niet zo gauw als setting in een 21ste-eeuwse adolescentenroman. Een aantal jonge lezers zal zich ongetwijfeld a priori laten afschrikken door …Read more