Aan het einde van de eerste eeuw vormen Paulus en Lucas, gei͏̈nspireerd door hun idealen, de christelijke beweging om tot een belangrijke machtsfactor in het Romeinse Rijk.
Subject
Christendom
Title
Het koninkrijk
Author
Emmanuel Carrère
Translator
Katelijne De Vuyst Katrien Vandenberghe
Language
Dutch
Original language
French
Original title
Le royaume
Edition
1
Publisher
Amsterdam: De Bezige Bij, 2015
491 p.
ISBN
9789085426530 (paperback, Ludion) 9789023490784 (paperback, De Bezige Bij)

Reviews

'Het evangelie is bizar, maar de wereld is dat ook'

Interview. De Franse successchrijver Emmanuel Carrère keert in Het koninkrijk terug naar de beginjaren van het christendom. Hij probeert uit te vissen waarom mensen geloven in een religie die 'toch iets heeft van een olifant'.

"Het geloof was mijn weg uit de impasse, een manier om te vluchten uit een zinloos leven", zegt Emmanuel Carrère (°1957), terwijl hij me met zijn karakterkop bedrukt aankijkt. "Ik was depressief en slaagde er niet meer in te schrijven. Ik zat niet op mijn tandvlees, daar was ik al lang doorheen."

Carrère, bekend van boeken als Limonov en Een Russische roman, maar ook coscenarist van de tv-reeks Les Revenants en winnaar van een kast vol literaire prijzen, is een van de succesvolste Franse auteurs. Hij schrijft boeken, zegt hij altijd, en geen romans, omdat ze autobiografische elementen bevatten, essayistisch zijn en wel degelijk ook een verhalend karakter hebben.

Dat is ook het geval in zijn nieuwste, Het koninkrijk, waarin hij op omfloerste wijze over zijn soms woelige relatie met het christendom schrijft, maar ook dieper ingaat op de eerste decennia van de religie. "Iedereen weet wel iets over het leven van Jezus, maar over hetgeen daarop volgde, over die kleine groe…Read more

'Het christendom is volkomen onschadelijk geworden'

De Franse schrijver Emmanuel Carrère was ooit een christen. In Het koninkrijk onderzoekt hij hoe hij, zoals zovelen, kon geloven in zoiets fantastisch als een God die zijn zoon opoffert om de mensheid te redden. 'Het christendom druist veel meer in tegen het gezond verstand dan de meeste andere religies.'

Vijfentwintig jaar geleden werd Emmanuel Carrère door de genade aangeraakt, zoals dat heet. Twee jaar van zijn leven besteedde de Franse schrijver aan het maken van aantekeningen bij het evangelie van Johannes, nog eens twee jaar aan een vertaling van het Marcusevangelie en in zeven jaar bokste hij een levensbeschrijving van Lucas in elkaar. In Amsterdam gaf de auteur tekst en uitleg bij Het koninkrijk, de neerslag van die christelijke periode.

Is het niet vreemd in deze ontkerkelijkte tijden dat een boek over de beginperiode van het christendom een overdonderend succes wordt?

'Zo gek is dat niet, want het onderwerp belangt iedereen aan. Het gaat over onze gemeenschappelijke geschiedenis, daar hoef je niet christelijk voor te zijn. Bovendien wordt die overbekende geschiedenis vanuit een minder bekende invalshoek aangepakt. Het leven van Jezus kent iedereen wel min of meer, maar wat daarna kwam, de geschiedenis van dat groepje mannen en vrouwen die geloofden dat Christus…Read more

Hoe kan het dat wat begon als een joodse sekte, het christendom, tweeduizend jaar later een wereldgodsdienst is? De auteur probeert deze vraag te beantwoorden door het vroege christendom te bestuderen. Hij leest het Nieuwe Testament, en plaatst de daarin verhaalde gebeurtenissen in het kader van de mediterrane wereld van die tijd: Palestina, het Romeinse rijk, Griekenland, Asia. Dit alles via twee hoofdpersonen, de eigenzinnige Paulus en de zachtmoedige Lucas. Dit klinkt erudiet, en dat is het ook wel, maar het rijke verhaal wordt verlevendigd door de eigen ervaringen van Carrère en zijn vlotte stijl. De persoonlijke ontboezemingen gaan soms ver. Carrère is namelijk tijdens een geestelijke crisis drie jaar lang rooms-katholiek geweest omdat hij dacht zijn leven zo op orde te kunnen krijgen. Hij is niet meer gelovig, maar analyseert met respect en inlevingsvermogen de betekenis van het christendom. Carrère (1957) is een succesvol Frans schrijver, regisseur en filmer. Dit veelzijdige en…Read more

About Emmanuel Carrère

Emmanuel Carrère (born 9 December 1957) is a French author, screenwriter and film director.

Carrère is often described as France's most original writer of non-fiction. Karl Ove Knausgaard has referred to him as "the most exciting living writer".

Life

Carrère is the son of Louis Édouard Carrère, often known as Louis Carrère d'Encausse, after his mother, the historian and Académie française member, Hélène Carrère d'Encausse. His maternal grandfather, Georges Zourabichvili, immigrated from Georgia to France in the early 1920s. He is also a cousin of the philosopher François Zourabichvili.

Carrère studied at the Institut d'études politiques de Paris (better known as Sciences Po). Much of his writing, both fiction and nonfiction, centers around the primary themes of the interrogation of identity, the development of illusion and the direction of reality. He has also been an important reference for the "autofiction" mov…Read more on Wikipedia