Autobiografische vertelling over de jaren die een vrome joodse jongen doorbracht in het getto en in diverse concentratiekampen.
Title
Nacht
Author
Elie Wiesel
Language
Dutch
Original language
French
Original title
La nuit
Publisher
Amsterdam: Meulenhoff, 2006
143 p.
Note
Vormt samen met: Dag en Dageraad een drieluik
ISBN
90-290-7783-2

Reviews

In het voorwoord bij deze nieuwe vertaling (uit het Engels), doet Elie Wiesel verslag van de publicatiegeschiedenis van zijn eersteling. Niet zonder moeite lukte het hem zijn getuigenis over de holocaust in 1958 eindelijk uitgegeven te krijgen. Het oorspronkelijk in het Jiddisch geschreven verhaal werd voor de eerste (Franse) uitgave echter flink ingekort, op vraag van Wiesel zelf en nadien nog eens door zijn uitgever. Het zou kunnen dat daardoor nogal wat van de spontane kracht en rechtstreekse emotie uit de tekst is verdwenen. Wiesel is geen groot schrijver, zoals uit zijn latere werk blijkt, zodat het dubbel jammer is dat dit eerste en belangrijke werk, vanuit het oogpunt van de getuigenis over de kampen, niet in zijn oorspronkelijke versie werd gewaardeerd.

Blijft natuurlijk het relaas van de verschrikkelijke gebeurtenissen in dat jonge leven. We maken kennis met een diepgelovige knaap, die op twaalfjarige leeftijd het grootste deel van zijn tijd doorbrengt in de synagoge …Read more
Dit boek was in 1958 (Ned. vert. in 1961) het debuut van de schrijver die wel "de archivaris van de Holocaust" wordt genoemd en voor zijn strijd voor de mensenrechten de Nobelprijs voor de Vrede 1986 ontving. Het is het aangrijpende verhaal hoe hij als 14-jarige zeer vrome joodse jongen in 1944 gedwongen wordt in het getto te wonen en daarna wordt weggevoerd naar een concentratiekamp. Hij verliest hier al zijn familieleden, maar bovendien elk geloof in God en in de geestelijke waarden, die de kern van zijn bestaan vormden. Sober geschreven, zonder enige verfraaiing, van hoge literaire kwaliteit, eenvoudiger dan bijv. zijn latere essays, naar de realiteit, gevoelig: als het kind dat hij was toen het hem overkwam. We kunnen nu constateren, dat het een absoluut hoogtepunt is in de lange rij boeken over de concentratiekampen, niet zo lang geleden nog aanbevolen door Oprah Winfrey. Mooie recente vertaling met een voorwoord van Wiesel. Paperback; kleine druk.

About Elie Wiesel

CC BY-SA 2.0 - Image by John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com from Laurel Maryland, USA

Elie Wiesel (, born Eliezer Wiesel Hebrew: אֱלִיעֶזֶר וִיזֶל‎ ʾÉlīʿezer Vīzel; September 30, 1928 – July 2, 2016) was a Romanian-born American writer, professor, political activist, Nobel laureate, and Holocaust survivor. He authored 57 books, written mostly in French and English, including Night, a work based on his experiences as a Jewish prisoner in the Auschwitz and Buchenwald concentration camps.

He was a professor of the humanities at Boston University, which created the Elie Wiesel Center for Jewish Studies in his honor. He was involved with Jewish causes and human rights causes and helped establish the United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D. C. In his political activities, he also campaigned for victims of oppression in places like South Africa, Nicaragua, Kosovo, and Sudan. He publicly condemned the 1915 Armenian genocide and remained a strong de…Read more on Wikipedia