Book
Dutch

Vrouwen en mannen ten oorlog, 1914-1918 : gender@war

Eliane Gubin (author), Henk De Smaele (author), Sophie De Schaepdrijver (author of introduction)
Geschiedenis van de veranderende verhoudingen tussen mannen en vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog en de verschillende rollen die ze op zich namen.
Title
Vrouwen en mannen ten oorlog, 1914-1918 : gender@war
Author
Eliane Gubin Henk De Smaele 1970-
Author of introduction
Sophie De Schaepdrijver
Language
Dutch
Parallel title
Vrouwen & mannen ten oorlog, 1914-1918
Edition
1
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2015
190 p. : ill.
Note
Uitgave n.a.v. de tentoonstelling te Brussel (BELvue) van 9 september 2015 tot 3 januari 2016
ISBN
9789059086777 (paperback)

Reviews

Dit boek, uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in museum BEL-vue te Brussel*, gaat over de geschiedenis van de 'Groote Oorlog'. Het focust op de onderlinge afhankelijkheid van mannen en vrouwen, de genderverhoudingen in België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Het belicht de verwevenheid van oorlogs- en thuisfront en de verschillende rollen die mannen en vrouwen op zich namen. Die rollen waren aan verandering onderhevig, wat in de opeenvolgende hoofdstukken duidelijk wordt: 'Europa mobiliseert', 'Leven in een land in oorlog' en 'Intimiteit'. Tot slot een hoofdstuk over het einde van de oorlog en de veranderingen die dat met zich meebracht. Als bijlagen zijn een uitvoerige bronnenvermelding en een literatuurlijst opgenomen. Het boek is bijzonder levendig geschreven en fraai uitgevoerd met vele foto's van scènes uit het dagelijks leven en posters. Een aanrader voor belangstellenden in de oorlog 1914-1918 en in de man-vrouwverhoudingen die in de loop van de geschie…Read more