Comic
Dutch

Opa laat zijn tenen zien en andere stripgedichten

Edward Van de Vendel (author), Floor De Goede (illustrator)

Opa laat zijn tenen zien en andere stripgedichten

Target audience:
9-11 years and up
Tweee͏̈ntwintig gedichten in de vorm van kleurrijke stripverhalen. Vanaf ca. 6 t/m 12 jaar.
Title
Opa laat zijn tenen zien en andere stripgedichten
Author
Edward Van de Vendel
Illustrator
Floor De Goede
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Querido, 2008
[46] p. : ill.
ISBN
9789045106557

Reviews

In Frankrijk heeft men al een aantal grote dichters 'gestript', en de deeltjes over Baudelaire en Hugo werden naar het Nederlands vertaald, zodat de idee om kindergedichten te 'strippen' niet helemaal nieuw is. Alleen hadden Edward van de Vendel en Floor de Goede, op vraag van het tijdschrift Kidsweek, vanaf het begin de intentie om 'stripgedichten' te maken, wat bezwaarlijk van de grote Franse dichters kan gezegd worden ? l'horreur! Van de Vendel zal zijn gedichten wel eerst geschreven hebben, maar ook rekening hebben gehouden met de daaropvolgende verstripping. Het zijn alleszins heel toegankelijke, verhalende gedichten geworden met overwegend korte zinnen of zinsdelen.

Wat de tekenaar meteen op weg zal gezet hebben, is het feit dat de gedichten overwegend uit korte zinnen of zinsdelen bestaan, dat ze uitgaan van een concrete plaatsbepaling en dat ze een sterk contrast tussen personages inhouden. Het gedicht 'tanken en denken' bv. gaat uit van een kind op de achterbank. In s…Read more
Een origineel vormgegeven bundel met 22 gedichten in de vorm van stripverhalen, zogenaamde stripgedichten. Op iedere twee pagina’s staat een stripverhaal, meestal zonder tekstballonnen, waarin de poëzieteksten gezet zijn. De stripverhalen hebben verschillende vormen: variërend van een grote illustratie tot circa twintig vakjes. Het zijn ingekleurde pentekeningen. Door het wisselende kleurgebruik en de verschillende stijlen hebben ze allemaal een andere sfeer. De teksten zijn kort en staan bij ieder plaatje, soms getypt, soms geschreven. Ze zijn eenvoudig te lezen zonder moeilijke begrippen of moeilijk leesbare woorden. De stripgedichten zijn humoristisch, waardoor ze ook geschikt zijn voor volwassenen, en laten de lezer met andere ogen naar de wereld kijken. De thema’s, zoals ouders, bomen en dieren, spreken ook jonge kinderen aan. Vanaf ca. 6 t/m 12 jaar.

Opa laat zijn tenen zien

De tijd dat stripverhalen triviaal bevonden werden en als bevorderaars van leesluiheid gebrandmerkt, lijkt nu wel voorgoed voorbij. Respectabele tijdschriften en krantenbijlagen wijden er recensies aan. Bibliotheken breiden hun stripcollecties uit en houden ze up to date. Niemand schaamt er zich nog voor om in het openbaar in een beeldverhaal te duiken. Dichter Edward van de Vendel gaat nog een stapje verder in de opwaardering van het genre: hij kiest voor de stripverhaalvorm om zijn nieuwe poëzie voor de jeugd op een frisse en verrassende manier te presenteren. Dat vernieuwende concept, toegepast op een verzameling van 22 leuke, geslaagde gedichten, zorgt voor een regelrecht schot in de roos. Allerhande thema’s uit het alledaagse leven van een kind worden met een dosis levendige fantasie en spitse humor gekleurd en in ritmische, welluidende verzen gegoten. De teksten lezen als een trein, lekker in cadans, wiegend op structurerend maar nooit forcerend rijm, verrassend door plotse spoo…Read more

Suggestions