Book
Dutch
Twee jonge boerenknechten voelen bij het schapenhoeden in het Wyoming van de jaren zestig zo'n sterke aantrekkingskracht voor elkaar, dat hun verdere leven erdoor wordt bepaald.
Title
Twee cowboys / Annie Proulx
Author
E.Annie Proulx
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Brokeback Mountain
Publisher
Breda: De Geus, 2006
92 p.
ISBN
90-445-0497-5

Reviews

Een kostbaar kleinood, deze novelle van de met alle Amerikaanse literaire prijzen onderscheiden auteur. Al haar eerdere werk, drie romans w.o. 'Scheepsberichten' en een verhalenbundel werd in Nederlandse vertaling uitgebracht. Als Ennis en Jack, nog geen twintig jaar oud, schapen gaan hoeden op de ruige Brokaback Mountain in Wyoming, ontstaat er een passionele verhouding tussen beide cowboys. Aan het eind van het seizoen gaan ze uit elkaar en stichten elk een gezin. In de twintig jaar die volgen, blijkt tijdens de sporadische heimelijke ontmoetingen dat de gevoelens voor elkaar steeds sterker worden. Als Ennis voor de keus wordt gesteld om zijn leven voorgoed met Jack te delen, durft hij de stap niet te wagen en volgt de tragische ontknoping. Ook nu speelt het landschap een belangrijke rol en is Proulx onnavolgbaar in het schrijnend humoristisch beschrijven van het menselijke leed. Ze doet dit echter zo sober en effectief compact dat zij zichzelf opnieuw heeft overtroffen. Deze novell…Read more