Book
Dutch

Niet welkom

Detty Verreydt (author)
+1
Niet welkom
×
Niet welkom Niet welkom
Target audience:
12-14 years and up

Reviews

De klaprozen op de cover verklappen de thematiek van het nieuwste boek van Detty Verreydt. In 2014 zal het honderd jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Op allerlei manieren wordt dat herdacht. Het verwondert dan ook niet dat er jeugdboeken verschijnen die de jonge lezer een inkijk willen geven in het leven ten tijde van ‘de groote oorlog’. Opdat de oorlog niet vergeten wordt. Opdat het nooit meer gebeurt.
De auteur vertelt het verhaal op basis van de herinneringen van haar oom die de oorlog meemaakte. Kleine Rik woont samen met mama en zijn kleine zus Rosalie bij oma en opa want, papa, ‘de schoolmeester’, moest naar het front vertrekken als ambulancier. Samen met Riks nichtje Alice en de rest van de familie moeten ze vluchten tot in Nederland om nadien, als het veilig genoeg is, terug te keren. Verreydt legt de focus op het kleine dagdagelijkse leven van een gezin een eeuw geleden en vooral de vraag of papa nog in leven is, beheerst het boek.
Verreydt legt d…Read more
Rik, zijn zusje en hun ouders worden geconfronteerd met de Duitse bezetting in 1914 in België. Vader wordt naar het front gestuurd en de kinderen vluchtten samen met moeder naar Nederland. Na verloop van tijd keren zij terug naar hun vaderland, waar de oorlog nog woedt. Het verhaal is geschreven vanuit de optiek van Rik, zodat de doelgroep zich goed kan inleven in zijn belevingswereld. Omdat Nederland gevrijwaard is gebleven van de Eerste Wereldoorlog is deze periode nogal onbekend voor onze jeugd. Hoe anders was het voor de schrijfster; zij gebruikte herinneringen van haar oom voor het verhaal. Regelmatig worden situaties beschreven uit het dagelijks leven tussen 1914 en 1918. Toch zou het boek aan meerwaarde winnen als de gebeurtenissen wat meer uitgediept zouden zijn. Het blijft wat te oppervlakkig, zodat het beeld van deze trieste tijd niet geheel tot zijn recht komt. Dit vlot geschreven boek is spannend en zal zeker met plezier gelezen worden. Vanaf ca. 10 jaar.

Niet welkom

Volgend jaar wordt herdacht dat de eerste wereldoorlog honderd jaar geleden begon. 'Niet welkom' is een geschikt boek om in een derde graad basisonderwijs te gebruiken bij een project daaromtrent. Het boek bekijkt de oorlog door de ogen van de elfjarige Rik. De vader van Rik is hoofdonderwijzer in Brasschaat en wordt bij het uitbreken van de oorlog opgeroepen als ambulancier. Moeder en de twee kinderen wonen bij de grootouders, maar ze moeten vluchten omwille van de nabijheid van een kazerne en de haven van Antwerpen. De kinderen worden zo weinig mogelijk deelgenoot gemaakt van de zorgen en de angsten van de ouders. De hele familie - grootmoeder, tantes en nonkels - vlucht naar het noorden, richting het neutrale Nederland. Nichtje Alice is een leeftijdsgenote en een perfect maatje voor Rik. Eerst logeren ze twee nachten bij tante Paulien op de boerderij ten noorden van Antwerpen en trekken dan verder naar Nederland. Daar zijn ze allesbehalve welkom. Uiteindelijk vinden ze een slaappla…Read more