Book
German

E-mails en brieven schrijven in het Duits

Other title Brieven schrijven in het Duits

+1
E-mails en brieven schrijven in het Duits
×
E-mails en brieven schrijven in het Duits E-mails en brieven schrijven in het Duits

E-mails en brieven schrijven in het Duits

Other title Brieven schrijven in het Duits

In series:
Prisma e-mails en brieven schrijven in het Duits biedt heldere antwoorden op alle vragen die zich kunnen voordoen bij het schrijven van Duitse e-mails of brieven, zowel in de zakelijke als in de privésfeer.

* Het boek bevat praktische adviezen voor alle aspecten van de klassieke brief, zoals indeling, datering, adressering, aanhef en afsluiting.
* E-mails kennen minder conventies,
Title
E-mails en brieven schrijven in het Duits
Other title
Brieven schrijven in het Duits
Author
Corriejanne Timmers
Language
German
Edition
7de geheel herz. dr.
Publisher
Houten: Prisma Woordenboeken en Taaluitgaven, 2009
271 p.
ISBN
9789049100476 (paperback)

Reviews

Dit praktische boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel komen de basisregels voor het schrijven van e-mails en brieven aan de orde. Met name het fenomeen e-mail wordt zeer uitvoerig behandeld tot en met het aanmaken van een account en het openen van bijlagen. Ook wordt er kort ingegaan op de vraag wanneer een e-mail gebruikelijk of juist niet wenselijk is. Deel twee is verreweg het grootste deel en behandelt eerst de persoonlijke brieven (formele brieven aan instanties, bedrijven en persoonlijke brieven) en vervolgens de zakelijke correspondentie waaronder bestellingen, klachten en offertes. In het laatste deel komen taalkundige tips als woordkeus, stijl en de nieuwe Duitse spelling aan de orde. Het boek eindigt met een aanhangsel met voorbeeldbrieven, links, veelvoorkomende afkortingen en een alfabetisch register. Met name geschikt om snel even iets op te zoeken en na te slaan. Aantrekkelijke kaft, kleine bladspiegel. Het boek is een herziene en aangevulde editie van 'Brieven …Read more