Book
Dutch

Kloostermoord

Other title De onthechting

C.J. Sansom (author), J.J. De Wit (translator)
+1
Kloostermoord
×
Kloostermoord Kloostermoord

Kloostermoord

Other title De onthechting

In series:
Title
Kloostermoord
Other title
De onthechting
Author
C.J. Sansom
Translator
J.J. De Wit
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Dissolution
Edition
1
Publisher
Utrecht: De Fontein, 2011
415 p.
ISBN
9789026129452 (hardback)

Reviews

Belangrijke scharnierpunten in de wereldgeschiedenis, periodes waarin op relatief korte tijd komaf wordt gemaakt met een in een zijn voegen vastgeroeste maatschappij, zoals dat bv. het geval is bij revoluties, zijn periodes die zich uitermate lenen tot spannende historische romans waarin de overgang van het oude naar het nieuwe op beklijvende en wrange wijze wordt gereconstrueerd. De eerste helft van de 16e eeuw bv., waarin de ontdekkingen van de Nieuwe Wereld, de uitvinding van de boekdrukkunst onrechtstreeks aanleiding gaven tot ingrijpende maatschappelijke veranderingen en religieuze schisma's.

In de ijzigkoude winter van 1537 was Engeland verdeeld in twee kampen, met aan de ene kant de aanhangers van koning Henry VIII, die de Anglicaanse Kerk heeft ingesteld, en aan de andere kant de katholieken, die trouw bleven aan de Paus van Rome. De religieuze hervormingen worden met kracht doorgezet en Thomas Cromwell, vicaris-generaal, gaat op bevel van de koning over tot de ontbindi…Read more
Een Engelse advocaat wordt als gevolmachtige van Hendrik VIII (1491-1547) door diens vicaris generaal Thomas Cromwell (1485-1540) naar een klooster aan de zuidkust van Engeland gezonden om een onderzoek in te stellen naar de moord op een daar eerder aangekomen gevolmachtigde. Een boeiende, goed vertaalde historische detective. Uitstekende weergave van de politieke en godsdienstige gebeurtenissen tijdens de Reformatie in Engeland. Een voortreffelijk debuut, vol deductieve logica, een goede intrige en verrassende ontknoping. Kleine druk.

About C.J. Sansom

Christopher John Sansom is a British writer of historical crime novels, best known for his Matthew Shardlake series. He was born in 1952 in Edinburgh and attended George Watson's College in that city, but left the school with no qualifications. Sansom has written about the bullying he suffered there. Subsequently he was educated at the University of Birmingham, where he took a BA and then a PhD in history. After working in a variety of jobs, he decided to retrain as a solicitor. He practised in Sussex as a lawyer for the disadvantaged, before leaving the legal profession to become a full-time writer. He lives in Sussex.

Work

Sansom came to prominence with the Shardlake series, his historical mystery series set in the reign of Henry VIII in the 16th century. The series' main character is the hunchbacked lawyer Matthew Shardlake, who is assisted in his adventures by Mark Poer, then Jack Barak and also Ni…Read more on Wikipedia