Book
Dutch

Op de hoogte : roman

Vanuit een huis in Gent reflecteert een man op de verbroken relatie met een vriendin. Langzaam aan krijgt echter ook haar kant van het verhaal stem.
Title
Op de hoogte : roman
Author
Christophe Van Gerrewey 1982-
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: De Bezige Bij Antwerpen, 2013
188 p.
ISBN
9789085425625 (paperback)

Reviews

Op de hoogte lijkt in eerste instantie slechts een verslag van gebeurtenissen en emoties uit een voorbije liefdesrelatie. De roman is een brief die het naamloze hoofdpersonage schrijft naar zijn voormalige liefde.
De toon is vaak pathetisch, emmerend en jammerend. Deze stijl wordt evenwel op verschillende manieren ontmaskerd. Het uitdagen van de irritatiegrens lijkt dus een noodzakelijk deel te zijn van de leeservaring. Daarnaast verschuift het leesplezier naar het niveau van de compositie en de verhoudingen tussen de verschillende tekstdelen. Het indrukwekkendst is echter de briefvorm. Het hoofdpersonage concipieert de tekst als ‘brief in romanvorm’ en als ‘roman in briefvorm’. Daardoor verwijst de aansprekingsvorm ‘je’ zowel naar de lezer als zijn ex-vriendin. Die vallen natuurlijk niet samen, en het verschil zorgt er enerzijds voor dat hij veel context moet verschaffen die voor haar overbodig is, en dat hij anderzijds al te intieme zaken schroomvallig en omzichtig moet be…Read more
Vanuit het huis van een bevriend stel blikt het hoofdpersonage in een lange brief aan zijn ex-geliefde terug op zijn verbroken relatie. Op de kat Muisje na verkeert hij in een zelfgekozen isolement, dat vergroot wordt doordat het huis in kwestie zich aan de rand van Gent bevindt, ver van het stadsgedruis vandaan. De Vlaamse auteur (1982) kreeg voor zijn essayistisch werk in België al enkele bescheiden prijzen. Trekken van zijn hang naar essayistiek zijn ook zichtbaar in deze debuutroman, die is gesteld in briefvorm, in een heldere, maar soms wat te kille taal. In zijn typering van een moderne liefde, met al zijn mankementen, biedt de roman niet zoveel nieuws, totdat de woorden van de verteller worden omgebogen in de woorden van de ander, de ex-geliefde. Geleidelijk aan vertelt zij haar verhaal. Een omkering die de roman een verdieping geeft die de moeite waard is. De essayistische stijl van de auteur maakt de afstand tot de roman voor de lezer bij vlagen te groot, maar dit neemt niet …Read more

About Christophe Van Gerrewey

Christophe Van Gerrewey (born 1982) is a Belgian architectural and literary theorist, writer and architect. He is currently tenure track professor for architectures, criticism, history and theory at the School of Architecture, Civil and Environmental Engineering (ENAC) of the École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Career

Gerrewey studied architecture at Ghent University and literary science at KU Leuven, and completed a PhD on "Architecture a user manual. Theory, Critique and History since 1950" on the work of architecture critic Geert Bekaert. Since 2015, Van Gerrewey leads as tenure track professor the laboratory of Architecture, Critique, History, and Theory (ACHT) at École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland. He teaches architecture theory.

Research

The main objective of his research and of his of lab ACHT is developing a comprehensive understanding of con…Read more on Wikipedia