Book
Dutch

Kinderarbeid : Mehboobs verhaal

Kinderarbeid : Mehboobs verhaal

In series:
Target audience:
9-11 years and up
Mehboob, een 13-jarige jongen uit India, vertelt hoe hij op 8-jarige leeftijd moest gaan werken omdat zijn vader ziek werd. Met informatie over kinderarbeid en kleurenfoto's. Vanaf ca. 12 jaar.
Subject
Kinderarbeid
Title
Kinderarbeid : Mehboobs verhaal
Author
Catherine Chambers
Language
Dutch
Original language
English
Original title
Child worker (Real-life stories)
Publisher
Leidschendam: Biblion, 2006
48 p. : ill.
Note
Omslagondertitel : Weg met kinderarbeid en terug naar school
ISBN
90-5483-671-7

Reviews

De uit het Engels vertaalde 'Levensecht'-reeks brengt verhalen uit de derde wereld en bericht over een aantal problematieken door jongeren aan het woord te laten die het zelf meegemaakt hebben. In deze drie deeltjes worden de thema's vluchtelingenkamp, kinderarbeid en straatkinderen bekeken. De boekjes zijn vooral geschikt voor leerlingen van de eerste jaren van het secundair onderwijs, en kunnen bv. ook dienen ter ondersteuning van een lessenreeks over de derde wereld. Ze zijn gemaakt in samenwerking met organisaties als Artsen zonder Grenzen, Childhope, Estrela en Plan International, en kunnen dan ook gezien worden als een middel om jongeren bewuster te maken en hen aan te zetten tot engagement.

Daarbij wordt telkens uitgegaan van een interview dat werd afgenomen door een medewerker van een van de hierboven vermelde organisaties. Na een inleiding met info over de verschillende landen en een algemene karakterisering van de problematiek worden de jongeren zelf aan het woord gel…Read more
Mehboob is een 13-jarige jongen uit Karnataka, Zuidwest-India. Zijn vader is ziek en vanaf zijn achtste is Mehboob van school gehaald om geld voor zijn familie te verdienen. Het boek geeft aan de hand van een interview met hem (afgenomen door een medewerker van Plan International) plus aanvullende feiten een indruk van hoe de kinderarbeid in India, tegen de wet in, nog steeds floreert. Een uitgebreide inleiding geeft uitleg over kinderarbeid en de zes hoofdstukken die volgen laten Mehboob zijn verhaal zien, tonen de oorzaken, de wetten en laten zien hoe de Westerse wereld kan helpen kinderarbeid te stoppen. Tweekolommendruk; er is gebruikgemaakt van verschillende lettertypen en grote kaders met aanvullende informatie. Het taalgebruik is erg volwassen; moeilijke woorden en begrippen worden deels uitgelegd in de woordenlijst achterin. Aangrijpende kleurenfoto’s met bijschrift ondersteunen de tekst. Een educatief boek dat de lezer bewust maakt van de problematiek rondom kinderarbeid. Met…Read more

Kinderarbeid. Mehboobs verhaal

Dit zeer mooi uitgewerkte informatief boek behandelt een thema waar kinderen in het rijke Westen misschien te weinig bij stilstaan: kinderarbeid. Kinderarbeid is een vicieuze cirkel, vaak zowel gevolg als oorzaak van armoede. Rode draad doorheen dit boek is een neerslag van het interview dat K. Kannan, medewerker van Plan International India, afnam van Mehboob. Mehboob is een dertienjarige jongen die samen met zijn ouders, broers en zus in Karnataka, Zuidwest-India woont. Mehboob droomt er van om terug naar school te gaan maar zijn vader is ziek en hij is medeverantwoordelijk voor het gezinsinkomen. De stukjes interview worden steeds geduid en het onderwerp wordt verder opengetrokken met feitelijke gegevens over kinderarbeid wereldwijd en meer bepaald in India. Mehboob vertelt over zijn leven en over de verschillende baantjes die hij sinds zijn achtste uitvoert. Het boek maakt deel uit van de reeks 'Levensecht', boeken die telkens a.d.h.v. het verhaal van een kind een sociaal thema…Read more