Book
Dutch
Een fatale vertaalfout, resulterend in het werpen van de atoombom op Japan, bezorgt een vertaler een immens schuldgevoel.
Title
Lucht
Author
Bart Koubaa 1968-
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Querido, 2005
124 p.
ISBN
90-214-7028-4

Reviews

De kosmosin zeventienlettergrepen

Op zondag 6 augustus 1945 werd de bom Little Boy' gedropt op Hiroshima. Drie dagen later ging ook Nagasaki voor de bijl. Het was allemaal de schuld van een banale vertaalfout, zo blijkt uit Lucht, de tweede roman van Bart Koubaa.

Proza

Koubaa wentelt zich graag in poëtisch aandoende raadsels

Lucht' creëert een parallel universum, waarin andere, poëtische wetten gelden

OP Atoms Amok, een website over nucleaire technologie, wordt de impact van de atoombom op Hiroshima als volgt beschreven: ,,De temperatuur in het midden van de explosie was enkele miljoenen graden Celsius. De klap brak ramen op 15 kilometer afstand. Gebouwen op 4 kilometer afstand werden verkoold, op 3 kilometer afstand had 90 procent van de gebouwen brandschade en in een straal van 2 kilometer rond de ontploffing was niets dan as en puin over. Dertien vierkante kilometer was volledig vernietigd, inclusief 42 van Hiroshima's 45 ziekenhuizen. Binnen drie maanden waren 130.000 van de 340.000 mensen in de stad dood. Voor 1950 gingen er nog 70.000 mensen dood door diezelfde ontploffing.''

Bart Koubaa heeft de tijd genomen voor zijn tweede roman. Vuur dateert al van 2000. Lucht is een hyperslanke roman die maar zelden he…Read more

Een boek op de dool

ROMAN

Lucht

Bart Koubaa 2005, Amsterdam, Querido, 124 blz., 14,95 euro, ISBN 90-214-7028-4

(tijd) - 'Lucht' is Bart Koubaa's tweede roman. 'Vuur', zijn eerstgeborene, leverde hem de Debuutprijs 2001 op, en een gratis verspreiding op enkele tienduizenden exemplaren door een overijverige minister van Cultuur Bert Anciaux. Helaas was het effect van die promotieactie nul, en 'Vuur' ging met de treurige eer lopen de eerste onsuccesvolle bestseller te zijn uit de Vlaamse literatuurgeschiedenis.

Koubaa's nieuwe boek speelt zich grotendeels in Japan af. Voor westerse marketingmensen is Japan het einde. Helaas vooral in de harakiri-zin van het woord. Japanners denken zo anders dat je er met onze eigen commerciële logica geen voet aan de grond krijgt. Japanners denken vooral collectief, en het individu is in het denken nevengeschikt aan het grotere verband.

Is het daarom dat in de klassieke Japanse literatuur het individu zo'n schimmige, allegorische identiteit …Read more

Lucht

ZIN-LEDIG. De tweede roman van Bart Koubaa pendelt tussen west en oost, in de schaduw van de grootste instant-massamoorden ooit.

BART KOUBAA

Querido, 124 blz., 14.95 a

Minder dan twee maanden scheiden ons van de zestigste verjaardag van de twee grootste instant-massamoorden uit de geschiedenis. Op 25 juli 1945 schreef VS-president Truman in zijn dagboek dat hij net het bevel had gegeven de atoombom te droppen op een 'zuiver militair doelwit', wat impliceerde dat hij 'geen vrouwen en kinderen' als randschade wou. Twee weken later echter bliezen de meest vernietigende wapens ooit door de mens ingezet elke vrouw of man, elk kind of dier in een straal van anderhalve kilometer voorgoed weg: eerst op 6 augustus boven het 350.000 inwoners tellende Hiroshima, dan op 9 augustus boven het kleinere Nagasaki met zijn 240.000 stedelingen. Megatonners Little Boy en Fat Man, genoemd naar Roosevelt en Churchill, zorgden in één klap voor respectievelijk bijna 120.000 en 75.000 burgerdoden. Horrorbeelden van kinderen met afbladerende huid zouden later het Westen bereiken, maar Truman blééf Hiroshima een 'militaire…Read more

Yamamoto heeft als Japans vertaler in Amerika in 1945 een vertaalfout gemaakt, waardoor de atoombom op Japan is gegooid. Na de ontdekking van deze gruwelijke blunder trekt hij zich terug in Japan om het ultieme vers te schrijven. En terwijl zijn leven steeds ondraaglijker en zwaarder wordt, wordt hijzelf lichter dan lucht. Deze ambitieuze vertelling beweegt zich tussen mythologie en poëzie, met een nadrukkelijke niet-continue verteltrant. Er is een verwarrende montage in het verloop van de gebeurtenissen, die enerzijds bijdraagt aan de spanning, anderzijds het boek moeilijk te volgen maakt. De verwijzingen naar een Japanse levensstijl bewijst het inlevingsvermogen van de schrijver, maar heeft soms ook iets krampachtigs. Het lezen vergt een geconcentreerde, bijna studieuze benadering, die de ambities van deze schrijver duidelijk maakt. Koubaa debuteerde met 'Vuur', dat door de kritiek goed werd ontvangen. Normale druk.