Font dyslexia
Dutch

Jongvolwassenen met dyslexie : diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk

Astrid Geudens (editor), Dieter Baeyens (editor), Kirsten Schraeyen (editor)

Jongvolwassenen met dyslexie : diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk

Astrid Geudens (editor), Dieter Baeyens (editor), Kirsten Schraeyen (editor)
In series:
Voor jongvolwassenen met dyslexie vormt studeren een enorme uitdaging. Grote gevolgen voor de student en zijn of haar omgeving zijn jammer genoeg niet uit te sluiten maar studeren met dyslexie is wel haalbaar. Tot op heden is er echter te weinig aandacht voor deze specifieke doelgroep. Lacunes blijven bestaan op vlak van wetenschap, diagnostiek, begeleiding en beleid. In twaalf hoofdstukken bied
Title
Jongvolwassenen met dyslexie : diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk
Editor
Astrid Geudens Dieter Baeyens Kirsten Schraeyen Kathleen Maetens Jolien De Brauwer Maaike Loncke
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Leuven: Acco, 2011
295 p. : ill.
ISBN
9789033479274 (paperback)

Reviews

Over dyslexie is al heel wat gepubliceerd, over jongvolwassenen met dyslexie is dat minder het geval. Jongvolwassenen met dyslexie is dan ook een unicum. De diverse bijdragen, geschreven door autoriteiten en experten in deze materie, zijn van een hoog niveau en belichten dyslexie in al haar aspecten. Ze doen dit aan de hand van de meest recente ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot dyslexie. De auteurs hanteren unaniem de definitie die de Stichting Dyslexie Nederland (SDN, 2008) geeft aan dyslexie: ‘Dyslexie is een ernstig probleem met het vlot lezen en/of spellen op woordniveau relatief ten opzichte van een relatieve normgroep.
Het boek is opgebouwd rond zes thematieken: wetenschappelijke achtergrond en kritische kanttekeningen, knelpunten en nieuwe perspectieven in de diagnose van 16+, de zogenaamde jongvolwassenen, begeleiding en behandeling van jongvolwassenen met dyslexie, sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie, comorbiditeit van dyslexie met andere leer- e…Read more
In dit boek wordt dyslexie bij jongvolwassenen in zes thema's uiteengezet. In hun bijdragen verwerken de auteurs de recentste ontwikkelingen, wat dit werk heel actueel maakt. We maken kennis met de wetenschappelijke achtergrond van de problematiek, de knelpunten en de nieuwe perspectieven in de diagnose van jongvolwassenen, de begeleiding, de sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie, de comorbiditeit met andere leer- en ontwikkelingsstoornissen en het te hanteren zorgbeleid. Elk thema is wetenschappelijk onderbouwd. De auteurs aarzelen niet om kritische kanttekeningen te plaatsen bij een aantal vanzelfsprekendheden over diagnose en behandeling van dyslexie. Het belang van een goede opvolging van de remediëring wordt benadrukt. De 'Gletscher-test', een nieuw ontwikkelde test die bruikbaar is voor het diagnosticeren van dyslexie bij jongvolwassenen, wordt uitvoerig beschreven. Elke bijdrage wordt aangevuld met een degelijke literatuurlijst. Dit is een kritisch boek dat duidelijke antwoo…Read more