Book
Dutch
Reconstructie in verhaalvorm van het leven en de leefwereld van moslimjongere Samir A., veroordeeld wegens terroristische activiteiten.
Title
Samir
Author
Arjan Erkel
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Balans, 2007
318 p.
ISBN
9789050188708

Reviews

Wat bezielt intelligente Europese jongeren, al of niet immigranten, om op een bepaald ogenblik te kiezen voor de radicale islam? Die vraag stelt zich de Nederlandse antropoloog Arjan Erkel, die vanuit een persoonlijke ervaring het religieus geïnspireerde terrorisme recht in de ogen te zien kreeg. In het heetst van de onlusten in Dagestan en Tsjetsjenië trok hij de motieven van islamitische strijders ter plaatse na. Ze hadden die pottenkijker uit het Westen niet nodig. Maandenlang zat hij gevangen in een piepkleine cel, die eerder een kooi was. 13 jihadstrijders zaten in een amper grotere cel naast hem en hielden hem in het oog. Hij hoorde en zag ze bidden, de profeet Mohammed om kracht en bijstand vragen, de Koran reciteren en bestuderen, argumenten en tegenargumenten bespreken om Erkel van hun grote gelijk te overtuigden. Ze bedreigden hem voortdurend, zelfs met de dood. Deze ervaringen leidden al tot de publicatie van de bestseller Ontvoerd (Singel, 2007) over de moslimjonger…Read more
Arjan Erkel, zelf anderhalf jaar gegijzeld door Jihad-strijders in Dagestan, heeft contact gezocht met Samir A. die hem zozeer in vertrouwen nam, dat hij ook zijn dagboek afstond voor dit verhaal. Erkel beschrijft hoe Samir meevecht met de rebellen in Tsjetsjenië, over zijn vriendennetwerk, zijn behandeling in de gevangenis, zijn gezin, hoe hij geschaduwd wordt door de AIVD, beschreven wordt in de media en hoe hij vergeefs zijn havo-diploma wil halen. Samir keurde de tekst van het boek goed. Erkel blijft met zijn verhaal dicht bij de visie van Samir A., een sympathieke, intelligente, ondernemende en idealistische jongen die ergens bij wil horen, die belaagd wordt door de AIVD, verkeerd behandeld wordt in de gevangenis en als gevaarlijk wordt neergezet door de media, zodat hij geen kant meer uit kan met zijn leven. Een knap boek, vlot geschreven, met veel dialogen. Summiere bronvermelding. Geen kritisch boek, geen interessante confrontatie, maar het geeft inzicht in de leef- en denkwer…Read more

About Arjan Erkel

Peter-Arjan Erkel (born 9 March 1970 in Prins Alexander, Rotterdam) is a Dutch former medical aid worker who was head of the relief mission for Médecins Sans Frontières (MSF) in Dagestan, a constituent republic of Russia. His main task was caring for refugees fleeing from fighting in neighboring Chechnya.

Disappearance

Erkel was abducted by three gunmen in Makhachkala on 12 August 2002. The insurgency phase of the Second Chechen War was still ongoing at the time, and Erkel writes in his own biography that he was guarded by "heavily armed muslim rebels", with whom he managed to have limited conversations during his abduction.

Rescue

On 11 April 2004, Erkel was free again and appeared to be in reasonably good health. Originally, the Dutch government claimed that Erkel was rescued in a special operation conducted jointly by the Russian (Federal Security Service) FSB and local Dagestani p…Read more on Wikipedia