Book
Dutch

Het Pungelhuis

Annet Huizing (author)

Het Pungelhuis

Target audience:
9-11 years and up
Ole (13) hoort voor het eerst over zijn opa als die overlijdt. Waarom heeft Ole’s vader nooit over hem verteld? Dan gaan ze zelfs in opa’s huis wonen, vlakbij de Belgische grens, waar vroeger veel gesmokkeld werd. Met zijn nieuwe vriendin Anastazja ontdekt Ole langzaamaan wat er vroeger gebeurd is. Vanaf ca. 11 jaar.
Title
Het Pungelhuis
Author
Annet Huizing
Language
Dutch
Publisher
Rotterdam: Lemniscaat, 2020
191 p.
ISBN
9789047712510 (hardback)

Reviews

Pas als zijn opa doodgaat, hoort middelbare scholier Ole (ca. 13) dat hij een opa hád. En nu is er ook een erfenis: opa’s huis in het bos vlak bij de Belgische grens, waar vroeger veel gesmokkeld werd. Als Ole en zijn vader er tegen wil en dank gaan wonen, komt Ole met hulp van zijn nieuwe vriendin Anastazja langzaam maar zeker te weten waarom zijn vader nooit over zijn verleden gepraat heeft. Na een kei van een opening ontrolt zich in nog veel meer prachtige taal een spannend verhaal. Spannend van plot, en spannend vanwege de gedachtewereld van de personages. Het verhaal speelt zich af tegen de historische achtergrond van botersmokkel tussen Brabant en België. De tweemaal met Zilveren Griffel bekroonde auteur licht die achtergrond toe in een nawoord en deelt de door haar geraadpleegde bronnen. De gefingeerde personages en hun verhaal passen naadloos in de historische context. Mooi en karaktervol zijn de nevenpersonages. Een hoopvol boek, dat je niet weg legt tot het uit is. Vanaf ca…Read more