Book
Dutch

Voor Vlaanderen, volk en Führer : de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Were...

Aline Sax (author)
+1
Voor Vlaanderen, volk en Führer : de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Were...
×
Voor Vlaanderen, volk en Führer : de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Were... Voor Vlaanderen, volk en Führer : de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Were...

Voor Vlaanderen, volk en Führer : de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Were...

In ´Voor Vlaanderen, Volk en Führer' legt Aline Sax de ziel van de Vlaamse collaborateur bloot. De naoorlogse beeldvorming over de collaboratie werd steeds gedomineerd door stereotypes als de Vlaamse idealist of de katholieke Oostfrontstrijder die geen ideologische verwantschap hadden met Duitse bezetter en het nationaalsocialisme. Deze beeldvorming houdt echter niet langer stand als ze getoetst
Title
Voor Vlaanderen, volk en Führer : de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945
Author
Aline Sax
Language
Dutch
Edition
3
Publisher
Antwerpen: Manteau, 2012
422 p., [8] p. pl. : ill.
ISBN
9789022327517 (paperback)

Reviews

Elke ingrijpende gebeurtenis creëert haar eigen scheefgetrokken verhalen en heroïsche figuren. Omdat die verwrongen beeldvorming vaak aansluit bij wat mensen graag voor waar aannemen, is ze doorgaans erg hardnekkig, en zal zelfs een goed gedocumenteerde tegenspraak de mythe nauwelijks corrigeren. , het uitgegeven proefschrift van de jonge historica Aline Sax, nodigt alvast uit om enkele stereotypen over de collaboratie ernstig te bevragen — en waar nodig bij te sturen.Sax relativeert het door collaborateurs geschetste en almaar opnieuw opduikende verhaal van de naïeve kleine garnaal, die zich deels uit onwetendheid, deels uit Vlaams idealisme achter het project van de Duitse bezetter schaarde. Uit de analyse van één procent van de Vlaamse dossiers die door de krijgsraden in het kader van een juridische procedure werden opgesteld, blijkt dat de motieven van de ‘gewone collaborateur’ doorgaans minder nobel waren, stelt de auteur. Bijna twee op drie veroordeelden (64%) collaboreerden uit…Read more
In het proefschrift van de jonge historica Aline Sax nodigt zij ons uit om enkele stereotypen over collaboratie ernstig te bevragen en waar nodig bij te sturen. Ze relativeert het vaak geschetste verhaal van de naïeveling die zich deels uit onwetendheid, deels uit Vlaams idealisme achter de Duitse bezetter schaarde. Een grondige analyse toont aan dat de motieven van de ‘gewone collaborateur’ doorgaans minder nobel waren, stelt de auteur. De meesten collaboreerden uit ideologische motieven, dus uit sympathie voor de ideeën van de Nieuwe Orde. De kleine groep die met de bezetter samenwerkte uit niet-ideologische overwegingen deed dit voornamelijk om economische redenen. Velen verheerlijkten Hitler en waren bereid voor hem de zwaarste offers te brengen. De auteur heeft een stevig gefundeerde studie aan de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog toegevoegd. De gevolgde methode is deugdelijk, het bronnenmateriaal onontgonnen. De resultaten bevestigen bestaand onderzoek, en dat is een…Read more

About Aline Sax

Aline Sax (born 1984, Antwerp, Belgium) is a Belgian author of children's and young adult literature. Ms. Sax has a master's degree and has received her Phd in History from the University of Antwerp. Besides being an author she also translates novels from English and German to Dutch.

Biography

She has a PhD in history and currently works as an historian and novel writer. She wrote her first book when she was fifteen, about two German child soldiers at the Normandy beaches in June 1944. All of her novels are historical novels, capturing a wide range of themes and historical periods. Her books are written in Dutch, but have been translated into German, Danish, Swedish, French, Korean, Arabic and English. She has been nominated for and won several literary prizes.

The War Within These Walls was published in the US in October 2013. It is a heavily illustrated novel that dramatically captures the brutal reality of the W…Read more on Wikipedia