Boek
Nederlands

Monsters in mensengedaante? : de gruweldaden van de seriemoordenaar

Werner Eeman (auteur)
+1
Monsters in mensengedaante? : de gruweldaden van de seriemoordenaar
×
Monsters in mensengedaante? : de gruweldaden van de seriemoordenaar Monsters in mensengedaante? : de gruweldaden van de seriemoordenaar

Monsters in mensengedaante? : de gruweldaden van de seriemoordenaar

Titel
Monsters in mensengedaante? : de gruweldaden van de seriemoordenaar
Auteur
Werner Eeman
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2007
303 p.
ISBN
9789077941355

Besprekingen

Werner Eeman schreef eerder Seriemoorden in Europa (1996) en Menselijke tijdbommen (1998), werken die de daden en psyche van serial killers als onderwerp hadden.
In tegenstelling tot deze boeken wil de auteur zich ditmaal niet beperken tot een bondig psychologisch portret van seriemoordenaars (een selectie Amerikanen operatief van het begin van de 20e tot het begin van de 21e eeuw), maar wil hij peilen naar de oorzaken en de beweegredenen voor hun ontsporing. De nadruk in dit werk ligt dan ook niet zozeer op de gruweldaden op zich, maar op de vraag of er in het verleden van deze daders elementen te vinden zijn die hen hebben gemaakt tot gewetenloze, koudbloedige moordenaars voor wie een mensenleven van geen enkel belang is en het nastreven van eigen genot het hoogste en enige doel is. De tien voorbeelden ? namen die in onze contreien niet echt tot verbeelding spreken ? worden geschetst in hun sociale en familiale omstandigheden en relationele context, en opget…Lees verder
In dit boek wil Werner Eeman peilen naar de oorzaken voor de ontsporing van seriemoordenaars. De nadruk in dit werk ligt niet zozeer op de gruweldaden, maar vooral op de vraag of er in het verleden van de seriemoordenaar elementen te vinden zijn die hem hebben gemaakt tot wat hij is. Na een voorwoord van strafpleiter Jef Vermassen bespreekt Eeman elf seriemoordenaars, die geschetst worden met aandacht voor hun sociale en familiale omstandigheden. In de meeste gevallen blijkt dat ze reeds erg jong blijk gaven van aangeboren psychopathische trekken en dat ze bovendien zelf het slachtoffer werden van seksueel, fysisch of psychisch geweld. Deze boeiende en vaak lugubere studie brengt op het eerste gezicht weinig nieuwe elementen aan het licht. Opmerkelijk is wel dat de auteur in zijn conclusie de oorzaken van seriemoord in de Verenigde Staten deels legt bij het sterke contrast tussen het puritanisme van de modale Amerikaan en de genadeloze maatschappij die seksualiteit rangschikt onder ma…Lees verder