Boek
Nederlands

Houtblazers

Wendy Lynch (auteur)
+1
Houtblazers
×
Houtblazers Houtblazers
Doelgroep:
Vanaf 6-8 jaar
Titel
Houtblazers
Auteur
Wendy Lynch
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Woodwind
Uitgever
Etten-Leur: Corona, 2005
32 p. : ill.
ISBN
90-5566-112-0

Besprekingen

De reeks 'Muziekinstrumenten' stelt in aparte boekjes de verschillende instrumenten voor per soort: slag-, snaar- of toetsinstrumenten enz. De blaasinstrumenten werden in twee aparte boekjes, maar helemaal volgens hetzelfde stramien, behandeld: Houtblazers en Koperblazers.

Het eerste hoofdstukje heeft in beide boekjes dezelfde tekst met daarbij een aangepaste illustratie. Vervolgens worden telkens de specifieke instrumenten voorgesteld, geïllustreerd met een foto. In Houtblazers komt eerst de blokfluit aan bod met verklaring van de werking en voorstelling van de verschillende soorten; in Koperblazers is er op dezelfde manier aandacht voor de trompet. Dan komen ook enkele andere houtblazers respectievelijk koperblazers aan bod en verwante instrumenten uit andere werelddelen. Eén beroemd muziekstuk en één resp. twee beroemde muzikanten worden in beide boekjes heel kort voorgesteld. Ook wordt aangegeven hoe de instrumenten in moderne muziek gebruikt wor…Lees verder
Dit boek bevat kleurenfoto's van kinderen met verschillende soorten blokfluiten en van volwassenen met andere houtblaasinstrumenten. De toelichtende teksten in een grote letter zijn eenvoudig qua taalgebruik. Aan bod komen ook varianten uit andere werelddelen. Het is jammer dat de geschiedenis van het instrument ontbreekt. Het boek bevat geen cd, maar slechts een verwijzing naar een cd met Peter en de Wolf (en Dame Edna, die in het Engelse taalgebied veel bekender is). Een opvallende fout is de verwisseling van sopraan en sopranino in het overzicht dat gegeven wordt van verschillende blokfluiten. De foto's zijn niet speciaal voor de uitgave van dit boek vervaardigd, maar bijeengegaard uit verschillende bronnen. Het boek is 'doorsneekeurig ' en maakt deel uit van een serie met andere instrumentengroepen. Er is inmiddels ook een deel verschenen over koperblazers; delen over toets-, slag- en snaarinstrumenten zijn in voorbereiding. Deze serie is onder meer bruikbaar in het (muziek)onderw…Lees verder