Boek
Nederlands

Het Hercynische Woud

+1
Het Hercynische Woud
×
Het Hercynische Woud Het Hercynische Woud

Het Hercynische Woud

In de reeks:
Doelgroep:
Vanaf 9-11 jaar
Rufus is tegen zijn zin verkenner voor de Romeinen in het Germaanse land dat Julius Caesar veroveren wil. Vanaf ca. 11 jaar.
Extra onderwerp
HIV
Titel
Het Hercynische Woud
Auteur
Simone Van der Vlugt
Taal
Nederlands
Uitgever
Rotterdam: Lemniscaat, 2005
96 p.
ISBN
90-5637-667-5

Besprekingen

Circa 50 voor Christus, de Romeinen zijn bezig de Germaanse stammen aan zich te onderwerpen. In het enorme gebied van bossen, heidevelden en moerassen -- het Hercynische Woud -- stuiten ze op hevige weerstand. In het eerste hoofdstuk van dit verhaal wordt de lezer meteen op scherp gezet. Hij verneemt iets over de algemene situatie en de weinig zachtzinnige wijze waarop de Germanen weerstand bieden. Zo ontdekken twee Romeinse verspieders de gruwelijk verminkte lichamen van een aantal krijgsmakkers die in een hinderlaag zijn gelokt. Het verhaal spitst zich dan al toe op Rufus, een van de twee verspieders. Hij twijfelt aan de rechtmatigheid van de veroveringstochten, was liever in Rome gebleven. Met tegenzin, maar door omstandigheden gedwongen, doet hij dienst in het leger. Pas tegen het einde komen we aan de weet wat de oorzaak van die stap is geweest. Rufus heeft er dan al de nodige avonturen opzitten. Krijgsgevangen gemaakt door de stam van de Sugambriërs, door het stamhoofd min of me…Lees verder
Rufus is tegen zijn zin verkenner bij de Romeinen (55 v. Chr.). Hij moet het Germaanse gebied oostelijk van Gallië onderzoeken voor Julius Caesar, die denkt dat dit gebied net als Gallië makkelijk te veroveren is. Rufus verdwaalt, en wordt gevangen genomen door de Sugambriërs. Die sparen zijn leven in ruil voor informatie over Caesars plannen (Rufus kent hun taal door een bevriende oudere huisslaaf). In kort bestek krijgt de lezer in o.t.t. veel informatie over de leefwijze van zowel Romeinen als Germanen. Beeldende sfeeraanduidingen: “hij blijft hopen en dwalen, totdat de duisternis over de grond naar hem toe kruipt en een einde maakt aan de dag en aan zijn hoop” (20). De karakters worden aangeduid, niet uitgediept. Dunne paperback met negen hoofdstukken in tekstblokken, suggestieve, pakkende omslag. Een meeslepend kijkje in de historie voor een grote lezersgroep vanaf ca. 11 jaar.