Boek
Nederlands

De rode wolf

+1
De rode wolf
×
De rode wolf De rode wolf
Doelgroep:
Vanaf 9-11 jaar
Rufus is tegen zijn zin verkenner voor de Romeinen in het Germaanse land dat Julius Caesar veroveren wil. Vanaf ca. 11 jaar.
Titel
De rode wolf
Auteur
Simone Van der Vlugt
Taal
Nederlands
Uitgever
Rotterdam: Lemniscaat, 2009
192 p.
Aantekening
Verscheen eerder in een beknopte versie o.d.t. Het Hercynische Woud
ISBN
9789047701439

Besprekingen

Het is 55 voor Christus. Julius Caesar, alias 'de rode wolf', is met zijn leger de Rijn overgetrokken om de Germaanse stammen onder de voet te lopen. Rufus, een 18-jarige Romein van rijke komaf, trekt tegen zijn zin als verkenner met het leger mee. Germanië is het land van zijn vriend en slaaf Ortwin. Rufus leerde van hem de taal en de gewoontes van die 'barbaarse' Germanen. Net daarom is hij voor Caesar van onschatbare waarde bij deze expeditie. Op een dag verdwaalt Rufus in het woud. Dagenlang zwerft hij door het moerassige bos, tot hij op een Germaanse stam stuit. Zijn kennis van de taal redt zijn leven; het stamhoofd wil van hem informatie over de Romeinse gevechtstactiek. Door zijn verblijf bij de Germanen verschuift langzaamaan de loyauteit van de jonge Romein. Op een dag staat hij voor de onvermijdelijke beslissing: blijft hij bij de Germanen of kiest hij voor zijn luxeleven in Rome? Verraadt hij zijn eigen volk of kiest hij voor zijn nieuwe vrienden?

De rode wolf…Lees verder
In de tijd van Julius Caesar is Rufus verkenner in het grote, Romeinse leger. Tijdens een van de veldtochten verdwaalt Rufus en wordt hij gevangen genomen door een Germaanse stam. Omdat Rufus de Germaanse taal geleerd heeft van een vroegere slaaf (en vriend en vaderfiguur) weet hij zich uit deze netelige situatie te redden. Hij wordt niet meteen gedood, maar wel gevangen gehouden. Tijdens deze gevangenschap leert hij Brigida kennen en de (geheime) liefde bloeit op! Voor wie gaat Rufus partij kiezen in de heftige strijd die nadien ontstaat? In deze historische roman neemt de bekende, veelpublicerende auteur de lezer mee naar een andere wereld. Een wereld van riten en gebruiken, van oorlog en strijd en van de filosofische vraag wat vrijheid nu eigenlijk is. Het verhaal wordt beeldend verteld en vanaf de eerste bladzijde zit je in het Hercynische woud; je ruikt en proeft het moeras bijna! De verhaallijn heeft naast sterke momenten ook een paar toevalligheden en vanzelfsprekendheden die v…Lees verder

De Rode Wolf

Germanië, 55 v.C. Caesar heeft zijn kamp opgeslagen bij de Rijn, op de grens van Gallië en Germanië. Rufus, zoon van een Romeinse patriciër, wordt als verspieder uitgestuurd in het Hercynische woud. Wanneer hij verdwaalt, wordt hij gevangen genomen door de Sugambriërs. Ze doden hem niet, want Rufus kan hun inlichtingen verschaffen over de plannen van Caesar. In Rome was Rufus bevriend met Ortwin, een Germaanse slaaf. Door hem heeft de Romein veel sympathie opgevat voor de Germaanse stammen. Uiteindelijk verraadt Rufus zijn volk en blijft bij de Germanen. Dit boek verscheen eerder in een beknopte versie onder de titel ‘Het Hercynische woud’ in de Kidsbibliotheek. Het onwaarschijnlijke verhaal wemelt van anachronismen, geleerddoenerij en fouten: paviljoen (voor: veldheerstent), aanliggen aan het ontbijt, stylo (voor: stylus, schrijfstift), bij Mithras (die god was in de eerste eeuw v.C. nog niet ingeburgerd), archeoloog (p. 134), gladius (in plaats van: zwaard), Moira (in plaats van …Lees verder