Boek
Nederlands

Botsende beschavingen : cultuur en conflict in de 21ste eeuw

Botsende beschavingen : cultuur en conflict in de 21ste eeuw

Studie over de wereldorde in de 21ste eeuw aan de hand van begrippen als beschaving, culturele identiteit en internationale verhoudingen.
Extra onderwerp
cultuurconflict
Titel
Botsende beschavingen : cultuur en conflict in de 21ste eeuw
Auteur
Samuel P. Huntington
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
The clash of civilizations and the remaking of world order
Editie
8
Uitgever
Antwerpen: Manteau, 2006
412 p. : ill.
ISBN
90-223-2107-X (paperback) 9789022321072 (paperback)

Besprekingen

Deze studie van de Amerikaanse Harvard-hoogleraar Huntington gaat in op de wereldorde in de 21ste eeuw. Het gaat in en sluit aan op boeken van Fukuyama en Kaplan. Huntington beoogt een interpretatie te geven aan de mondiale politiek sinds de Koude Oorlog. Hij wil een raamwerk geven voor analyse van de mondiale politiek dat bruikbaar is voor wetenschapsbeoefenaars en beleidsmakers. Het boek bestaat uit vijf delen: de opkomst van beschavingen, de verschuivende balans tussen beschavingen, de ordening ervan, het botsen van beschavingen en tot slot een blik in de toekomst waarin met name de positie van het westen in de wereld wordt beschreven. De sombere beschouwingen van Huntington getuigen van grondige (feiten)kennis van de politieke verhoudingen en de onderlinge samenhang tussen diverse ontwikkelingen. Tegelijkertijd wekt zijn relaas een machteloze indruk bij de lezer: is het überhaupt mogelijk enige structuur en richting te geven aan de versplintering van nationale staten en beschaving…Lees verder