Boek
Nederlands

Samenleven met gezond verstand

Patrick Loobuyck (auteur)

Samenleven met gezond verstand

Pleidooi voor het vreedzame samenleven in een multiculturele maatschappij met als consensus de basisprincipes vrijheid, gelijkheid en solidariteit.
Titel
Samenleven met gezond verstand
Auteur
Patrick Loobuyck
Taal
Nederlands
Uitgever
Kalmthout: Polis, 2017
252 p.
ISBN
9789463102711 (paperback)

Besprekingen

Om het hoofd te bieden aan de angst, onrust en onzekerheid onder verschillende groepen in de maatschappij bepleit de auteur in deze publicatie het belang van het zoeken naar de overlappende consensus: de basisprincipes vrijheid, gelijkheid en solidariteit waarop onze samenleving georganiseerd is. Dat betekent niet dat er geen verschil van mening mag zijn, maar wel dat alle partijen in het publieke debat zich inspannen om die overlappende consensus te vinden en te komen tot een publieke moraal. Wat aanvaarden we wel en niet als samenleving, en kan het individu zich daar, om pragmatische redenen bij neerleggen? In vijf hoofdstukken beschrijft hij wat dit betekent. Hij legt een grote rol neer bij het onderwijs, dat kinderen moet uitleggen waar de samenleving voor staat en hoe zij functioneert. De auteur is filosoof en publicist en verbonden aan de universiteit Gent. Hij schrijft vanuit de Vlaamse context maar betrekt ook de ontwikkelingen in Nederland in zijn verhaal, waardoor het boek o…Lees verder

Over Patrick Loobuyck

Patrick Loobuyck (Brugge, 1 oktober 1974) is een Belgisch godsdienstwetenschapper, moraalfilosoof en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

Biografie

Patrick Loobuyck behaalde de diploma's godsdienstwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven (1996) en moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent (1999). In 2004 doctoreerde hij in Gent bij Koen Raes. Sinds 2006 is hij hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar hij verbonden is aan het Centrum Pieter Gillis. Sinds 2016 is hij gastprofessor politieke filosofie aan de Universiteit Gent.

Hij komt regelmatig in de media en publieke debatten. Hij pleit onder meer voor het invoeren van LEF, een algemeen vormend vak rond levensbeschouwing, ethiek en filosofie. Hij schrijft opiniestukken voor onder andere De Morgen, De Standaard en Le Soir.

Loobuyck woont in Gent en is vader van vier zonen.

Selecte b…Lees verder op Wikipedia