Boek
Nederlands

Meer zorg voor kleuters : via contractwerk

Miet Fournier (auteur)
+1
Meer zorg voor kleuters : via contractwerk
×
Meer zorg voor kleuters : via contractwerk Meer zorg voor kleuters : via contractwerk

Meer zorg voor kleuters : via contractwerk

Praktische gids voor leerkrachten in het kleuteronderwijs.
Titel
Meer zorg voor kleuters : via contractwerk
Auteur
Miet Fournier
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: LannooCampus, 2007
79 p. : ill.
ISBN
9789020973358

Besprekingen

De laatste jaren organiseren leerkrachten in het basisonderwijs 'contractwerk'. Met deze werk(organisatie)vorm wil men ervoor zorgen dat kinderen op een zelfstandige wijze kunnen werken aan opdrachten die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau. Meestal krijgen ze hiervoor een welbepaalde tijd die ze zelf kunnen organiseren. Hierdoor trachten leerkrachten te differentiëren waar nodig. Ook in het kleuteronderwijs vindt contractwerk meer en meer zijn weg. Miet Fournier legt daarom stap voor stap uit hoe je als kleuteronderwijzer contractwerk kunt organiseren. Ze start haar boekje met uit te leggen wat 'goed' contractwerk eigenlijk is. Zo stelt ze dat contractwerk o.m. bedoeld is om ervaringen bij kleuters te verrijken, om hen te stimuleren en om die kleuters die meer zorg nodig hebben beter en grondiger te kunnen begeleiden. Daarom is het belangrijk om een brede waaier aan activiteiten en materiaal te voorzien die de ontwikkeling en werkhouding van de kleuters spelenderwijs bevordert. Ve…Lees verder
In dit boek legt Miet Fournier, zorgcoördinator en docent aan de Katholieke Hogeschool Mechelen, stap voor stap uit hoe je als kleuteronderwijzer contractwerk kunt organiseren. Met deze werkorganisatievorm kunnen kinderen op een zelfstandige wijze werken aan opdrachten die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau. Eerst wordt besproken wat contractwerk eigenlijk is. Hier word er onder meer op gewezen dat het belangrijk is een brede waaier aan activiteiten en materiaal te voorzien. Vervolgens gaat Fournier aan de hand van vele concrete voorbeelden in op de verschillende vormen van contractwerk, de voorwaarden die vervuld moeten zijn om contractwerk te starten, de mogelijke klasinrichting, de rol van de kleuteronderwijzer etc. Verder wordt ook het zogenoemde 'contractbord' besproken, een hulpmiddel om opdrachten visueel voor te stellen. In de bijlagen krijg je o.m. een beschrijving van het keuzebord, een overzichtsblad en een steekkaart. Daarna volgen een bibliografie en eindnoten. Het bo…Lees verder