Boek
Nederlands

Relaxatie, meer dan een techniek ?

Mieke Monthaye (redacteur), Paul Gerits (redacteur), Annemie Janssens (redacteur)
Relaxatie is een veel gebruikte techniek in de gezondheidszorg. Vaak blijven de resultaten echter beperkt, omdat de hulpverlener onvoldoende op de hoogte is van de achtergrond, de theorie en de diverse technieken. Dit boek beschrijft juist de achtergronden, het theoretisch kader en de praktijk van progressieve relaxatie en autogene training. Het situeert dit alles in de werksetting van de hulpverl
Titel
Relaxatie, meer dan een techniek ? / red. Mieke Monthaye, Paul Gerits, Annemie Janssens ... [et al.]
Redacteur
Mieke Monthaye Paul Gerits Annemie Janssens
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Garant, 2002
256 p. : ill.
ISBN
90-441-1253-8

Besprekingen

Relaxatietherapie wordt vaak toegepast door dokters, kinesisten en psychologen, maar wordt volgens de auteurs nog te veel toegepast zonder grondige theoretische kennis van de verschillende technieken, wat de resultaten van de behandeling vaak negatief beïnvloedt. De auteurs wilden de achtergrond, theorie en praktijk van progressieve relaxatie en autogene training compleet beschrijven. Het is dan ook geen wonder dat enige voorkennis van dit onderwerp wel aangewezen is. Een eerste deel wijdt zich volledig aan de theoretische en historische achtergrond van de twee soorten relaxatie. Ook de psychofysiologie van de relaxatie en lichaamsbeleving komen aan bod. Een tweede deel plaatst de relaxatie binnen verschillende referentiekaders: het psychodynamisch model en de klassieke medische settings. In deel drie wordt relaxatie voor kinderen verder uitgewerkt en deel vier handelt over de psychosomatiek. In het laatste deel worden gevalstudies geïllustreerd.

Relaxatie, meer dan een tech…Lees verder