Boek
Nederlands

De twaalf zuilen van Israël : een cultuurgeschiedenis van de joden

Mark Heirman (auteur)

De twaalf zuilen van Israël : een cultuurgeschiedenis van de joden

Titel
De twaalf zuilen van Israël : een cultuurgeschiedenis van de joden
Auteur
Mark Heirman
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Houtekiet, 2001
238 p.
ISBN
90-5240-599-9

Besprekingen

Mark Heirman opent zijn boek met de inhoudelijke beschrijving van het begrip 'Beloofde Land', en stelt de vraag naar land, staat en toekomst. Hij merkt op dat joodse auteurs hierover geen eenduidige mening hebben. Hetzelfde geldt voor het begrip 'Uitverkoren Volk', uiteindelijk voor alle grondbeginselen van het jodendom. De geschiedenis van het joodse volk en van Israël steekt daarom vol paradoxen, waarvan Heirman er 12 belicht, van Het Beloofde Land en Het Uitverkoren volk tot de ambivalentie van volk en staat, de Messiaanse spanning, de zionistische paradox en de Thuisloze Geest. De allersterkste paradox lijkt wel die van het zionisme te zijn. In de Sinaï gebeurt er iets unieks: Heirman noemt de Hebreeën, het volk van de exodus, de uitvinders van het geweten en van de democratie. Vrijheid, gelijkheid en broederschap vormen de grondslagen van het volk, dat nochtans nog erge dingen te verduren krijgt: de voortdurende lijdensweg van de ballingschap en een thuisloze geest. Na de verw…Lees verder
Max Heirman is filosoof en publicist op het gebied van internationale politiek. In 'De twaalf zuilen' beschrijft hij in twaalf hoofdstukken twaalf belangrijke godsdienstige en culturele momenten uit de geschiedenis van Israël: vanaf 'Abraham' tot en met het huidige 'Joods-Palestijns dilemma'. Heirman is een boeiend verteller. Als inleiding verklaart hij het symbool van de 'menora', de zevenarmige kandelaar die na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 mee naar Rome werd gevoerd. Dat jaar markeert het begin van de 'diaspora' - de 'verstrooiing' van het joodse volk buiten Israël. In hun nieuwe woonplaatsen Rome, Spanje, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Rusland en later ook in de Verenigde Staten ontmoeten joden aanvankelijk weerstand en vervolging; pas later, in de tijd van de Verlichting, worden zij geleidelijk als medeburgers geaccepteerd. In zijn boek geeft Heirman een deskundige toelichting bij de godsdienstige, historische, culturele en politieke ontwikkelingen op joods gebied…Lees verder