Boek
Nederlands

Noormannen in de Lage Landen : handelaren, huurlingen en heersers

+1
Noormannen in de Lage Landen : handelaren, huurlingen en heersers
×
Noormannen in de Lage Landen : handelaren, huurlingen en heersers Noormannen in de Lage Landen : handelaren, huurlingen en heersers

Noormannen in de Lage Landen : handelaren, huurlingen en heersers

Er zijn bibliotheken volgeschreven over de Noormannen, maar over de Noormannen in onze eigen streken is zelden iets verschenen. Dit schitterend geïllustreerde naslagwerk voorziet in deze leemte.

In navolging van de middeleeuwse monniken zien we de Noormannen vaak nog steeds als duivelse plunderaars uit het noorden. Van der Tuuk nuanceert
dit door een levendig beeld te schetsen van
Onderwerp
Vikingen
Titel
Noormannen in de Lage Landen : handelaren, huurlingen en heersers
Auteur
Luit Van der Tuuk
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2008
201 p. : ill.
ISBN
9789059773530 (hardback)

Besprekingen

Over de Noormannen, die op het Europese toneel verschenen op het einde van de vroege middeleeuwen (einde 8e-10e eeuw), bestaan er heel wat misverstanden. Ons beeld berust voornamelijk op het getuigenis van middeleeuwse monniken van wie de kloosters werden geplunderd. Daarom worden de Noormannen vaak gezien als plunderaars en zeerovers. Inmiddels hebben we weet van hun handelstochten over de Russische rivieren naar Byzantium en hun trans-Atlantische exploratietochten naar IJsland, Groenland en Vinland aan de Noord-Amerikaanse kust. Het intern verdeelde, doch rijke Karolingische rijk na Karel de Grote (+ 814) vormde waarschijnlijk een te gemakkelijke prooi om er reguliere handel mee te drijven en verleidde de Noormannen tot plundertochten. Over de activiteiten van de Noormannen in onze streken verscheen tot nog toe nagenoeg niets. De Nederlandse auteur Luit van der Tuuk, die ook een website over dit onderwerp onderhoudt, nuanceert met deze studie overtuigend het gangbare beeld. De auteu…Lees verder
In dit boek nuanceert Luit van der Tuuk, die al verschillende werken publiceerde over de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Noordwest-Europa, het gangbare beeld dat er bestaat over de aanwezigheid van de Noormannen in de Lage Landen. De auteur bespreekt de periode van de achtste tot de tiende eeuw. Na een inleiding en een hoofdstuk over de Scandinavische achtergronden van de Noormannen wordt ingegaan op hun commerciële relaties. Vervolgens gaat de aandacht naar de politieke krachtmeting tussen de Noormannen en het Karolingische rijk, naar de plundertochten van de Vikingen in de Lage Landen en naar de reacties op de Vikingaanvallen. Dat alles wordt ondersteund met uittreksels uit primaire bronnen, die de auteur zelf vertaalde. Het boek sluit af met een overzicht van de namen van Noormannen in relatie tot de Lage Landen, een lijst van de geraadpleegde bronnen en literatuur, een personen- en plaatsnamenregister en een illustratieverantwoording. Een toegankelijke, overtuigende geschiedeni…Lees verder