Boek
Nederlands

Er is alles in de wereld

Lucebert (auteur), Ilja Leonard Pfeijffer (samensteller)
Keuze uit het dichtwerk van de Nederlandse dichter en beeldend kunstenaar (1924-1994).
Titel
Er is alles in de wereld / Lucebert ; keuze en inleiding door Ilja Leonard Pfeijffer
Auteur
Lucebert 1924-1994
Samensteller
Ilja Leonard Pfeijffer
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Bezige Bij, 2009
207 p.
ISBN
9789023441359 (paperback)

Besprekingen

Lucebert is en blijft de grootste naoorlogse dichter. Zijn taalkracht en zijn adembenemende retoriek blijven ook vandaag onverminderd respect afdwingen. Daarom is het van belang dat de teksten van Lucebert ook beschikbaar blijven voor het grotere publiek. In de jaren zeventig verscheen daartoe een monumentale uitgave, met een apart volume leeseditie en commentaren. Na het overlijden van Lucebert werden, soberder maar al even aantrekkelijk, zijn verzamelde gedichten opnieuw gebundeld. Nu ligt ? voor de meer bescheiden poëzielezer ? een fraaie bloemlezing uit zijn poëtische werk voor (zonder bibliografische toelichting, maar wel in een uitstekende editie). Een betere samensteller dan Ilja Leonard Pfeijffer was nauwelijks denkbaar. Pfeijffer wordt immers algemeen beschouwd als de belangrijkste 'erfgenaam' van de literaire visie die door Lucebert zo overtuigend in onze letteren werd ingevoerd: de aandacht voor surreële beelden en associaties in plaats van een portretlyriek, de aandacht vo…Lees verder
Lucebert (ps. van Lubertus Swaanswijk, 1924-1994) was een van de meest oorspronkelijke vernieuwers van de dichtkunst na de Tweede Wereldoorlog en wist zich ook als schilder sterk te manifesteren. In 2002 verschenen zijn ‘Verzamelde Gedichten’, inclusief het nagelaten werk. Ilja Leonard Pfeijffer stelde nu een bloemlezing samen uit de daarin vertegenwoordigde bundels en licht die kort toe in een uitbundige, aan zijn leermeester schatplichtige stijl. Soms koos hij weinig (bijv. drie gedichten uit ‘Oogsten in de dwaaltuin’) soms veel (twintig uit ‘Van de roerloze woelgeest’). Kwantitatief ligt ook een nadruk op de eerste drie bundels, die na hun verschijnen door hun consequente vernieuwingsdrift niet alleen literair veel reacties losmaakten. Daarmee komen beide te onderscheiden periodes in Luceberts werk voldoende aan bod. Enkele algemene kenmerken ervan zijn: een associatief activerende beeldspraak, het doorbreken van de grammaticaal correcte zinsbouw ten faveure van de lexicale kracht…Lees verder

Over Lucebert

Lucebert (uitspraak: loetsjəbert), pseudoniem van Lubertus Jacobus Swaanswijk (Amsterdam, 15 september 1924 – Alkmaar, 10 mei 1994) was een Nederlands dichter en schilder. Als dichter werd hij gezien als de voorman van de beweging van de Vijftigers, een progressieve groep dichters die na de Tweede Wereldoorlog begon te experimenteren met vorm en inhoud. Als schilder was hij nauw betrokken bij de Amsterdams poot van de experimentele Cobra-groep. In 2018 verscheen een biografie van de hand van Wim Hazeu. In zijn jonge jaren gehoorzaamde hij aan de oproep om zich verplicht te melden voor de Duitse Arbeitseinsatz. vervolgens werkte hij als dwangarbeider in de Duitse wapenindustrie.

Levensloop

Luceberts vader was huisschilder en had een eigen zaak. Luceberts tekentalent werd ontdekt na de ULO toen hij bij zijn vader begon te werken. Met een beurs ging hij een half jaar naar het Instituut voor Kunstnijverheidso…Lees verder op Wikipedia