Boek
Nederlands

Groente & fruit encyclopedie

Luc Dedeene (auteur), Guy De Kinder (auteur)

Groente & fruit encyclopedie

In de reeks:
Naslagwerk voor het telen van groente en fruit.
Extra onderwerp
fruitteelt, groenteteelt
Titel
Groente & fruit encyclopedie
Auteur
Luc Dedeene Guy De Kinder
Taal
Nederlands
Uitgever
Utrecht: Kosmos-Z&K, 2004
405 p. : ill.
ISBN
90-215-3845-8

Besprekingen

Het kweken van groenten of fruit wordt doorgaans als twee aparte disciplines benaderd. Het is dan ook uitzonderlijk om de combinatie van beide in één stevig naslagwerk terug te vinden. Algauw blijkt dat achter de inhoudstafel en inleiding twee boeken schuil gaan: Luc Dedeene neemt de groenten voor zijn rekening en Guy de Kinder is gespecialiseerd in fruit. Eerst komen de groenten aan bod, daarna het fruit. Even uitkijken bij het hanteren van de gescheiden registers. De indeling van de twee delen is wel gelijklopend. Na de algemene aspecten van de groenten- (bodem, planning, bewerking en bemesting van de grond, beschermde teelten, ziekten, zaaien etc.) of fruitteelt (bodem, planten, snoeien, vruchtdunning, ziekten, oogsten etc.) worden de teeltbeschrijvingen behandeld. Vaste onderdelen van de teeltbeschrijving van groenten zijn een algemene omschrijving, de soorten en teeltwijze, standplaats en bemesting, het zaaien en planten, de verzorging, het oogsten en bewaren, mogelijke ziekten e…Lees verder
Verzorgd, klein gedrukt naslagwerk over het telen van groenten en fruit door twee docenten tuinbouw, die ook veel praktijkervaring bezitten. Eerst geven zij vanuit een milieuvriendelijke basis algemene informatie over grondbewerking, bestrijding van ziekten en plagen, zaaien en planten. Meer dan de helft van het zware boek bestaat uit uitgebreide teeltbeschrijvingen van groenten (incl. kruiden), die in 9 categorieën ingedeeld zijn en ook teeltschema's bevatten. Daarna volgen op dezelfde wijze die van fruitsoorten, inclusief rassentabellen. De soorten vertegenwoordigen vrijwel het hele gangbare groente- en fruitassortiment, dat in Nederland geteeld kan worden. De bijbehorende kleurenfoto's van planten en werkzaamheden zijn duidelijk. Het encyclopedische karakter wordt versterkt door de uitgebreide verklarende woordenlijst, dito lijst van leveranciers en de afzonderlijke gecombineerde planten- en onderwerpsregisters voor groenten en fruit. Voor de absolute beginner is de informatie te t…Lees verder