Boek
Nederlands

De Tweede Wereldoorlog

Luc De Vos (auteur)
+1
De Tweede Wereldoorlog
×
De Tweede Wereldoorlog De Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog

Beschrijving van de oorzaken, het verloop en de afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog met bijzondere aandacht voor de gebeurtenissen in Belgie͏̈.
Onderwerp
Wereldoorlog II
Titel
De Tweede Wereldoorlog
Auteur
Luc De Vos 1946-
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2004
407 p. : ill.
ISBN
90-5826-283-9

Besprekingen

Een overzicht van de Tweede Wereldoorlog in één boekdeel onderbrengen is een hachelijke onderneming en vergt een nauwgezette planning waarbij rekening moet worden gehouden met doelstellingen en beperkingen, wil men niet verzanden in gemeenplaatsen. De auteur koos dan ook doelbewust voor de essentie van het militaire gebeuren, en randfenomenen als verzet, collaboratie, propaganda, genocide en diplomatie komen in dit overzicht niet aan bod. Luc de Vos opteerde voor een lijnrecht en dus chronologisch verloop van het oorlogsgebeuren. In een eerste hoofdstuk wordt van start gegaan met beschouwingen over het kiemen van een nieuw wereldconflict in het interbellum, de tijdsspanne tussen de twee wereldoorlogen. De krachtverhoudingen aan de vooravond van de Duitse inval in België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië worden nader bekeken, waarna het uitbreken van de eigenlijke strijd in mei 1940 wordt doorgetrokken tot en met het einde van het Duitse Rijk en Japan.
Het zal de lezer well…Lees verder
De auteur is hoogleraar geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School te Brussel en buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij publiceerde reeds eerder het naslagwerk 'De Eerste Wereldoorlog'*. In deze publicatie beschrijft hij nogmaals de belangrijkste gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Hij maakt hierbij gebruik van talloze onderzoeksbronnen en nieuwe gegevens, die de laatste jaren openbaar zijn gemaakt. In chronologische volgorde analyseert hij vooral de militaire operaties tijdens dit wereldwijde conflict. Als Belgisch auteur schenkt hij grote aandacht aan die fasen van de oorlogvoering, waarbij België betrokken was of die zich afspeelden op Belgisch territorium. Bijvoorbeeld de inval in mei 1940, de luchtlandingen bij het fort Eben Emael, het Ardennen-offensief, de slag aan de Leie en de bevrijding van België. Een goed leesbaar en zeer uitgebreid verslag, geïllustreerd met talloze zwartwitfoto's en duidelijke overzichtskaarten. Een van de bet…Lees verder

Over Luc De Vos

Luc De Vos (Oostende, 1946) is een Vlaams hoogleraar. Van opleiding is hij licentiaat Geschiedenis en doctor in de Letteren en de Wijsbegeerte.

De Vos is buitengewoon hoogleraar Belgisch Buitenlands Beleid aan de Katholieke Universiteit Leuven en gewoon hoogleraar Krijgsgeschiedenis aan de Koninklijke Militaire School, waar hij ook departementshoofd van het departement "Conflictstudies" is. Daarnaast is hij voormalig Luitenant-kolonel van de Belgische krijgsmacht. Hij was destijds gestationeerd in West-Duitsland.

De Vos wordt door Vlaamse media dikwijls gevraagd commentaar te leveren bij militaire gebeurtenissen. Hij was van 2000 tot 2010 president van de International Commission of Military History (ICMH). Op 4 juli 2012 ging Luc De Vos met emeritaat.

Publicaties (selectie)